Psychodeliki w "pigułce"

Psychodeliki w

Substancje psychodeliczne, lub psychodeliki – takie jak psylocybina, ketamina, LSD, DMT czy MDMA – wywołują szereg intensywnych zmian percepcji, odczuwania emocji, oraz myślenia i innych procesów poznawczych, w czym różnią się od pozostałych substancji psychoaktywnych. Zanim stały się częścią kontrkultury hipisowskiej lat 60-tych XX wieku, i zostały zdelegalizowane w ramach tzw. wojny z narkotykami na początku lat 70-tych, psychodeliki miały także długą historię stosowania w różnych kulturach ludzkich na przestrzeni dziejów.

Wznowienie w czasie ostatnich dwóch dekad badania nad medycznym zastosowaniem tych substancji (tzw. “renesans psychodeliczny”), dostarcza obiecujących wyników w leczeniu wielu problemów zdrowia psychicznego (np. depresji, uzależnień, PTSD), oraz innych kondycji zdrowotnych (np. chorób neurodegeneracyjnych).

Towarzyszące temu inwestycje sektora biznesowego oraz entuzjastyczne zainteresowanie mediów, przekładają się na obserwowany dziś wzrost chęci używania psychodelików. Tymczasem, z substancjami tymi związanych jest także wiele zagrożeń, a specjaliści zdrowia psychicznego nie są przygotowywani do pracy z treścią i konsekwencjami doświadczeń pod wpływem tych specyficznych substancji.

W tym wykładzie wprowadzę w tematykę psychodelików przedstawiając: krótką historię ich stosowania i badania; rodzaje, oraz głównie mechanizmy i efekty działania substancji psychodelicznych; zagrożenia związane z przyjmowaniem psychodelików, oraz sposoby ich ograniczania; aktualny status prawny psychodelików w Polsce i na świecie; aktualny stan opracowywania terapii wspomaganych psychodelikami; oraz potrzebę i praktykę integracji doświadczeń psychodelicznych.  

Wykładowca - Jakub Greń

Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień, doktorant w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, stypendysta programu Fulbrighta dla młodych naukowców (2022/23), w ramach którego spędził dziesięć miesięcy w Center on Alcohol, Substance use, And Addictions (CASAA), przy Uniwersytecie Nowego Meksyku w Stanach Zjednoczonych. Aktualnie w trakcie całościowego, rocznego szkolenia “Psychedelic Harm Reduction and Integration Certification Program”, organizowanego przez Fluence Training, w Stanach Zjednoczonych. Od 2016 roku działa jako edukator, interwent kryzysowy lub tripsitter podczas wielu polskich i zagranicznych festiwali i innych wydarzeń kultury psychodelicznej. Prowadzi własną praktykę terapeutyczną skupioną na zachowaniach nałogowych i integracji doświadczeń psychodelicznych. W swoich badaniach koncentruje się na poszukiwaniu skutecznych sposobów ograniczania ryzyka i szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w tym psychodelików. Autor lub współautor kilkunastu publikacji naukowych i popularnonaukowych w tym zakresie. Współzałożyciel kooperacyjnej inicjatywy LIMINAL, której celem jest podnoszenie wiedzy i kompetencji w zakresie pracy z doświadczeniami psychodelicznymi. Konsultant Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego.

Informacje organizacyjne

Data - 4 marca 2024

Godziny szkolenia: 17.00-20.15
Cena: 250 zł
Szkolenie obejmuje 4 godziny dydaktyczne zajęć.
UWAGA - limit miejsc: 30
O udziale decyduje kolejność zgłoszeń
Forma - online (link otrzymacie Państwo po dokonaniu wpłaty, najpóźniej dzień przed szkoleniem)
CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU - WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  - https://forms.gle/z2zM9ywxqH4TTjg98

ZAPŁAĆ ZA POMOCĄ PRZELEWU:
Dane: ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych
ul. Mszczonowska 6, 01 – 254 Warszawa,
tytuł przelewu: imię nazwisko – Psychodeliki w pigułce
numer konta: PKO BP 84 1440 1101 0000 0000 0394 0306
POTWIERDZENIE WPŁATY prześlij najpóźniej do 1 marca 2024 roku NA ADRES (rezerwując sobie tym samym miejsce na szkoleniu): profilaktyka@etoh.edu.pl