Współpraca

Przy realizacji zadań Fundacja współpracuje z instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, w tym przede wszystkim:

 • Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom KCPU
  Adres: ul. Dereniowa 52/54, Warsaw, Poland
  tel. 22 641 15 01
  e-mail: kbpn@kbpn.gov.pl
  Facebook: KCPU

 • Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta st.Warszawy
  Adres: ul. Leona Kruczkowskiego 2 00-412 Warszawa
  Tel. 22 443 14 51, 22 443 14  62; fax: 22 443 14 62 
  e-mail: pomoc.spoleczna@warszawa.um.gov.pl 
  http://www.um.warszawa.pl
   
 • Krajowym Centrum ds. AIDS
  Adres: ul. Samsonowska 1; 02-829 Warszawa 
  tel. 22 331 77 77; fax: 22 331 77 76 
  e-mail aids@aids.gov.pl 
  http://www.aids.gov.pl
   
 • Ministerstwem Edukacji i Nauki
  Adres: ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa
  tel. 22 628 04 61; 22 629 72 41
  http://www.mein.gov.pl
   
 • Mazowieckim Kuratorium Oświaty
  Adres: Aleje Jerozolimskie 32; 00-024 Warszawa
  tel. 22 551 24 00 fax: 22 826 64 97
  e-mail: kuratorium@mazowieckie.pl 
  https://www.kuratorium.waw.pl

 • Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej
  Adres: ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
  tel.: 22 376 85 00, fax 22 376 85 99
  e-mail: mcps@mcps.com.pl  
  http://mcps.com.pl

 • Instytutem Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  Adres: ul. Gęślarska 3; 02-412 Warszawa
  tel. 22 863 90 97, 22 863 87 38; fax: 22 863 42 75
  http://www.ipz.edu.pl
   
 • Instytutem Psychiatrii i Neurologii
  Adres: Al. Sobieskiego 9; 02-957 Warszawa
  tel. 22 45 82 800; fax: 22 863 42 75 
  http://www.ipin.edu.pl