Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu https://etoh.edu.pl

 

Postanowienia ogólne 

 

Polityka prywatności reguluje kwestie przetwarzania Twoich danych osobowych zbieranych za pomocą formularzy dostępnych na stronie https://etoh.edu.pl oraz danych uzyskanych automatycznie poprzez gromadzenie plików cookies i logów (informacji o zdarzeniach) przez serwer na którym jest zlokalizowana Nasza strona www. 

 

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje o tym jakie dane i w jakich celach są przetwarzane, jest Fundacja ETOH z siedzibą w Warszawie 01-254 ul. Mszczonowska 6; e-mail: etoh@etoh.edu.pl, tel. 22/836 80 80. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: etoh@etoh.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

Administrator informuje, że powołał Inspektora Ochrony Danych Marcina Soszyńskiego, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@etoh.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.   

 

Administrator zbiera dane osobowe w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO. 

 

Fundacja ETOH jest również właścicielem serwisu https://etoh.edu.pl. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można obejrzeć lub przeczytać na łamach serwisu – o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej – chronione są przepisami prawa i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do Serwisu, jak i do jakichkolwiek jego elementów są zastrzeżone.

 

Twoje dane osobowe są zbierane zawsze gdy odwiedzasz naszą stronę w postaci zautomatyzowanej oraz w chwili, gdy udostępnisz nam informację o sobie poprzez wypełnienie pól w formularzach, np kontaktowym, rejestrując konto użytkownika itp.. 

 

W jaki sposób chronimy Twoje dane

 

Zebrane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Art 32 RODO. Dzięki czemu masz pewność, że podczas przeglądania serwisu i uzupełniania formularzy, szyfrujemy połączenie z serwisem, dzięki czemu nikt postronny nie jest w stanie ich odczytać. Wszystkie podane przez Ciebie w serwisie hasła, są również zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający ich bezpośrednie odczytanie.

 

Nasza organizacja przyjęła i stosuje w procesie przetwarzania danych osobowych odpowiednie procedury, dzięki czemu dostęp do Twoich danych mają wyłącznie upoważnione osoby i podmioty. Staramy się również regularnie dokształcać i doskonalić swoje umiejętności, w celu uniknięcia nieautoryzowanego dostępu do danych np. poprzez ataki phishingowe.  

 

Możesz mieć również pewność, że korzystamy z usług firm, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa i ochrony danych.

 

Obowiązek podania danych

 

Obowiązek podania danych osobowych dotyczy sytuacji, gdy zawierasz z Nami umowę sprzedaży lub chcesz skorzystać z innych funkcjonalności serwisu. Oznacza to, że nie będziesz mógł się z nami skontaktować, kupić od nas oferowanych produktów, jeśli nie przekażesz nam danych wskazanych w odpowiednich formularzach jako obowiązkowe. 

W pozostałym przypadkach, np. do celów marketingowych podanie danych jest dobrowolne.

 

Dane osobowe udostępniane bezpośrednio przez Ciebie

 

W serwisie dostępne są formularze dzięki, którym możesz przekazać nam swoje dane osobowe. Poniżej opisaliśmy udostępnione formularze wraz ze wskazaniem celu przetwarzania i czasu w jakim będziemy korzystać z Twoich danych. 

 

Formularz rejestracji Konta użytkownika - służy do założenia konta w naszym serwisie, dzięki czemu zyskasz możliwość korzystania z dodatkowych funkcji takich jak historia zamówień, zapisywania adresów wysyłki itp.. Celem zbierania przez nas Twoich danych jest możliwość świadczenia Tobie usługi Konta Użytkownika, co stanowi podstawę prawną zapisaną w Art. 6.1b RODO.  Dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi, czyli do czasu usunięcia Twojego Konta.

 

Formularz kontaktowy - dzięki niemu możesz wysłać nam wiadomość tekstową w postaci email. Celem zbierania przez nas Twoich danych jest możliwość udzielenia Tobie odpowiedzi na zadane pytanie i zabezpieczenie korespondencji na wypadek przyszłych kontaktów. Możemy też przechowywać nadesłaną przez Ciebie korespondencję w celu zabezpieczenia dowodowego na okoliczność powstania ewentualnych roszczeń. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych zawartych w formularzu kontaktowym jest prawnie uzasadniony interes Administratora Art. 6.1f RODO.  Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu.

 

Formularz zamówienia - to miejsce gdzie składasz zamówienie na wybrane wcześniej produkty (dostępne w tzw. “koszyku”). Składając zamówienie wybierasz sposób dostawy, płatności i uzupełniasz dane niezbędne do wykonania wysyłki zamówionych produktów. Do danych tych należy zaliczyć: imię i nazwisko, email, numer kontaktowy, adres dostawy. Celem zbierania przez Nas tych danych jest realizacja umowy kupna, co stanowi podstawę prawną zapisaną w Art. 6.1b RODO. Dane Twoje posłużą nam również do wywiązania się z obowiązków wynikających z prawa rękojmi i prawa podatkowego - podstawa prawna zapisana w Art. 6.1c RODO. Okres przechowywania Twoich danych wynosi pełne pięć lat kalendarzowych lub w przypadku świadczenia usługi Konta użytkownika do czasu jej świadczenia, ale nie krócej niż pięć lat kalendarzowych.  

 

Formularz zapisu na newsletter - podanie danych osobowych w formularzu na stronie nie jest jednoznaczne z dalszym ich przetwarzaniem. Po otrzymaniu od Ciebie woli zapisania się do newsletteru wyślemy na wskazany adres email wiadomość, w której będziemy prosić Ciebie o potwierdzenie swojej woli oraz szczegółowo poinformujemy Cię o zasadach przetwarzania danych.

 

Dane osobowe udostępniane automatycznie

Nasz serwis korzysta z plików cookies. Są to pliki, które gromadzone są u Ciebie na komputerze, urządzeniu przenośnym podczas przeglądania naszej strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 

Zbieramy pliki cookies w celu utrzymywania sesji dzięki czemu Twoja przeglądarka internetowa zapamiętuje to, że jesteś zalogowany na naszej stronie, co wcześniej dodałeś do koszyka itp..

 

Przekazanych przez Ciebie danych, nie wykorzystujemy do oceny niektórych czynników, w szczególności do analizy Twojej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Nie podejmujemy również na podstawie tych danych automatycznych decyzji, mających jakikolwiek skutek prawny lub w podobny sposób wpływałyby na jakiekolwiek skutki. 

 

Twoje dane osobowe gromadzone są w sposób zanonimizowany i będą przez nas przetwarzane przez okres 24 miesięcy licząc od chwili Twoich ostatnich odwiedzin naszej strony. Podstawą prawną przetwarzania przez Nas Twoich danych jest prawny interes, polegający na prowadzeniu przez nas promocji produktów własnych. 

 

Informacje o danych zbieranych automatycznie przez serwer

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Dane te mogą zawierać min.: czas wejścia na stronę oraz przeglądania jej, Informację o błędach jakie nastąpiły podczas przeglądania Naszej strony, adres URL skąd nastąpiło przekierowanie do Naszego Serwisu (jeśli wejście było zrealizowane przy użyciu tzw. “linka”), Informację o nazwie przeglądarki, z której korzystasz, informację o Twoim adresie IP, dzięki czemu możemy dowiedzieć się skąd jesteś (Państwo, region, miasto, stacja bazowa).

 

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 

Twoje prawa

 

RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych pozwala Tobie na skorzystanie z licznych uprawnień. Masz prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu do ich przetwarzania lub przeniesienia do innego Administratora. Masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

W celu skorzystania ze swoich uprawnień powinieneś wysłać swoją prośbę w formie pisemnej na Nasz adres mailowy lub korespondencyjny, wraz z umotywowaniem swojego wniosku w przypadku zgłoszenia sprzeciwu. 

W celu skorzystania ze swoich uprawnień powinieneś wysłać swoją prośbę w formie pisemnej na Nasz adres mailowy lub korespondencyjny, wraz z umotywowaniem swojego wniosku w przypadku zgłoszenia sprzeciwu. 

W przypadku danych zbieranych w sposób automatyczny, możesz zablokować nam dostęp do nich, poprzez:

●       zmianę ustawień przeglądarki;

●       wyboru rodzaju plików cookies zbieranych przez stronę poprzez wybór opcji ustawień w informacji o korzystaniu z plików cookies; 

●       poprzez samodzielnie ich usunięcie ze swojego komputera, czyszcząc dane przeglądarki internetowej. 

W przypadku danych przetwarzanych do celów wysyłki newslettera, aby cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wystarczy kliknąć odpowiedni link dołączany do każdej wiadomości. 

 

Zastrzegamy sobie prawo do weryfikowania tożsamości osoby, która złożyła wniosek.

Na Twoją prośbę zobowiązani jesteśmy odpowiedzieć w przeciągu 30 dni. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo odmowy usunięcia danych, jeśli narazi Nas to na konsekwencje karne lub finansowe (np. w przypadku przetwarzania danych w celach księgowych) lub dane są Nam niezbędne do dalszej realizacji usługi lub realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

Jeśli uznasz, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji znajdziesz pod adresem https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi. 


Odbiorcy danych i przekazywanie danych poza obszar Unii Europejskiej

 

W związku z prowadzoną działalnością będziemy ujawniać Twoje dane osobowe organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, bankowi w celu prowadzenia rozliczeń, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi transportowe, np. wysyłki produktów, na podstawie przepisów o usługach pocztowych i transportowych. 

 

Możemy udostępniać Twoje dane podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, np. firmie hostującej nam przestrzeń serwerową podmiotom świadczącym usługi księgowe lub innym podmiotom, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i wyłącznie na nasze zlecenie. 

 

 

Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.