Szkolenie przygotowujące do pracy z osobami stosującymi przemoc domową

Szkolenie przygotowujące do pracy z osobami stosującymi przemoc domową

                                                                                   

Fundacja ETOH oraz Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej zapraszają Państwa do udziału w szkoleniu przygotowującym do pracy z osobami stosującymi przemoc domową (100 godzin dydaktycznych). 

Szkolenie jest adresowane do osób, które pracują bądź chcą pracować z osobami stosującymi przemoc, a także posiadają wykształcenie wyższe na kierunku: psychologia praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub innym, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji lub będącymi terapeutami lub psychoterapeutami.

 

Szkolenie przygotowuje do pracy korekcyjno-edukacyjnej z osobami stosującymi przemoc  i jest opracowane  zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową i trwa 100 godzin dydaktycznych.

 Pierwsza część jest prowadzona przez współpracowników Fundacji ETOH, specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, posiadających także bogate doświadczenie dydaktyczne, te 50 godzin zajęć poświęcone jest zjawisku przemocy domowej, sytuacji psychologicznej osób  doświadczających przemocy (dorosłych i dzieci), zagadnieniom prawnym. 

Celem drugiej  części szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania osoby stosującej przemoc domową, nabycie umiejętności nawiązywania i utrzymania z nią kontaktu oraz praktyczne poznanie zawartości programów dla osób stosujących przemoc domową, na bazie programu realizowanego przez zespół specjalistów i superwizorów z Poznańskiego Centrum Profilaktyki Społecznej, znanego pod nazwą „Partner”, a bazującego na kluczowych założeniach Modelu Duluth oraz podejścia behawioralno-poznawczego.

Szkolenie odbędzie się podczas czterech trzydniowych zjazdów. Będzie prowadzone w formie wykładów, zajęć warsztatowych, seminariów, dyskusji.

Zjazd pierwszy

6-8 września 2024 r

Blok I – Czym jest przemoc, definicja, kryteria diagnozowania przemocy domowej. Przemoc a, agresja, przemoc, a konflikt

Blok II  Źródła przemocy w rodzinie. Przemoc, a uzależnienia

Blok III Mechanizmy przemocy. Sytuacja psychologiczna dorosłej osoby doświadczającej przemocy.

Blok IV Przemoc domowa jako wydarzenie traumatyczne. Zespół stresu pourazowego oraz zespół ostrego stresu.

Blok V Kontakt z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie

Blok VI Realizacja procedury „Niebieskie Karty” Interwencja, a pomoc – rodzaje interakcji z członkami rodzin z problemem przemocy

 

Zjazd drugi

11-13 października 2024 r.

Blok I Wykorzystanie prawa w celu ochrony osób krzywdzonych

Blok II Sytuacja dziecka w rodzinie z problemem przemocy

Blok III Rozpoznawanie przemocy i podejmowani interwencji. Rozmowa z rodzicem krzywdzącym i niekrzywdzącym.

Blok IV Konsekwencje wzrastania w rodzinie z problemem przemocy

Blok V Przemoc seksualna wobec dzieci w rodzinie

Blok VI Zaburzenia przywiązania, Trauma wczesno dziecięca

Blok VII Pomoc dzieciom krzywdzonym System pomocy dzieciom krzywdzonym

 

Zjazd trzeci

18-20 listopada 2024 r.

Blok I – Przedstawienie genezy i etapów systemu rozwoju pracy z osoba stosująca przemoc domową.

Blok II – Jak funkcjonuje osoba stosująca przemoc domową? Charakterystyki i typologie.

Blok III i IV – Przekonania osób stosujących przemoc domową.

Blok V – Manipulacje osób stosujących przemoc domową.

Blok VI – Rola przekonań własnych na temat przemocy i partnerstwa w pracy z osobami stosującymi przemoc.

Blok VII – Narzędzia oddziaływań na osoby stosujące przemoc domową w polskim systemie prawnym.

Blok VIII – Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z osobą stosującą przemoc domową                 
w relacji interwencyjnej 

Blok IX – Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z osobą stosującą przemoc domową                  
  w relacji pomocowej 

 

Zjazd czwarty

2-4 grudnia 2024.

Blok I – Koncepcja definiowania przemocy domowej w programach dla osób stosujących przemoc domową.

Blok II – Jak powstrzymać się przed zastosowaniem przemocy? Narzędzia używane w programach dla osób stosujących przemoc domową  

Blok III – Metody analizowania zachowań przemocowych w programach dla osób stosujących przemoc domową 

Blok IV – Praca na kwestionariuszu analizy zachowania przemocowego 

Blok V – Identyfikowanie sygnałów czasowych, sytuacyjnych i fizycznych sprzyjających stosowaniu przemocy 

Blok VI – Tworzenie indywidualnych planów bezpieczeństwa dla osób stosujących przemoc domową 

Blok VII – Treningi umiejętności społecznych w programach dla osób stosujących przemoc domową 

Blok VIII – Zasady tworzenia programu korekcyjno-edukacyjnego 

Blok IX – Obowiązki i uprawnienia realizatorów programów korekcyjno-edukacyjnych. Sesja pytań i odpowiedzi. Podsumowanie

 

Schemat zjazdów szkoleniowych 

Dzień 1 – 8 godzin

11:30-13:45 (3 godziny)

13:45-14:45 przerwa obiadowa

14:45-17:00 (3 godziny)

17:00-17:15 przerwa kawowa

17:30-19:00 (2 godziny)

Dzień 2 – 11 godzin

09:00-11:15 (3 godziny)

11:15-11:30 przerwa kawowa

11:30-13:45 blok dydaktyczny V (3 godziny)

13:45-14:45 przerwa obiadowa

14:45-17:00 (3 godziny)

17:00-17:15 przerwa kawowa

17:30-19:00 (2 godziny)

Dzień 3 – 6 godzin

09:00-11:15 (3 godziny)

11:15-11:30 przerwa kawowa

11:30-13:45 (3 godziny)

 

Informacje organizacyjne

Terminy zjazdów :

6-8 września 2024 r

11-13 października 2024 r.

18-20 listopada 2024 r.

2-4 grudnia 2024.

 

Miejsce szkolenia- ul. Mszczonowska 6, Warszawa, Fundacja ETOH

Koszt szkolenia – 2.970 zł ( w ramach ceny maja Państwo zagwarantowany – udział w zajęciach, materiały edukacyjne, przerwy kawowe)

Liczba miejsc ograniczona - 15 miejsc szkoleniowych

Zapisy do dnia 2 lipca 2024 roku

Link do zapisów - https://forms.gle/v9Z8YHwxejb67P5JA

Istnieje możliwość dokupienia noclegów oraz  posiłków w cenach:

- śniadanie – 22 zł

- obiad – 38 zł

-kolacja – 27 zł

- nocleg – 140 zł pokój jednoosobowy

                    - 120 pokój dwuosobowy

 

Kontakt w sprawie szkolenia email: djaszczak-kuzminska@etoh.edu.pl   tel 604 660 231

 

Pliki do pobrania