Klauzula informacyjna e-mail

Administratorem danych osobowych jest Fundacja ETOH z siedzibą w Warszawie, 01-254, ul. Mszczonowska 6; e-mail: etoh@etoh.edu.pl, tel. 22/836 80 80. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: etoh@etoh.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

Administrator informuje, że powołał Inspektora Ochrony Danych Marcina Soszyńskiego, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@etoh.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Przesłane nam dane osobowe będą przetwarzane do celów prowadzonej korespondencji oraz zabezpieczenia dowodów na potrzeby ewentualnych roszczeń, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Dane będą przetwarzane przez okres prowadzonej korespondencji a następnie archiwizowane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Przekazane nam dane osobowe za pomocą poczty e-mail będą udostępniane na podstawie powierzenia firmie zapewniającej nam dostęp do skrzynki email.

Mają Państwo prawo żądać od Nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Na podstawie danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje mogące mieć konsekwencje prawne lub podobne oraz dane nie będą podlegać profilowaniu.

Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.