Więcej niż zaburzenia przystosowania. Psychoterapia współuzależnienia osób z zaburzeniami osobowości".

Więcej niż zaburzenia przystosowania. Psychoterapia współuzależnienia osób z zaburzeniami osobowości

Szkolenie on-line

Szkolenie pn. „Więcej niż zaburzenie przystosowania. Psychoterapia współuzależnienia osób z zaburzeniami osobowości”.

Informacje organizacyjne:

Data: Sobota-niedziela, 2-3 grudnia 2023 r.
Godziny szkolenia: 9:00-14:00
Cena: okazyjna cena tylko 470 zł

Szkolenie obejmuje aż 12 godziny dydaktyczne zajęć.  

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla:

·         specjalistów psychoterapii uzależnień (także w procesie certyfikacji);

·         psychoterapeutów zainteresowanych pracą z osobami współuzależnionymi;

·         pracowników socjalnych, 

·         asystentów rodzin, 

·         pedagogów,

·         psychologów i innych.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY prosimy przesłać najpóźniej do 28 listopada 2023 roku.  

Zakres tematyczny szkolenia:

Szkolenie będzie poświęcone psychoterapii współuzależnienia w podejściu integracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem problemu współwystępowania zaburzeń przystosowania z wybranymi zaburzeniami osobowości. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną strategie pracy nad utrwalonymi schematami intra- 
i interpersonalnymi osób zmagających się z zaburzeniami funkcjonowania 
w wyniku reakcji przystosowawczych na stres związany z pozostawaniem w relacji z uzależnionym partnerem. Udział w warsztatach z konieczności zakłada pogłębienie rozumienia mechanizmów funkcjonowania rodziny z problemem uzależnienia. 

 W szczególności program szkolenia obejmie:

·         omówienie specyfiki procesu diagnostycznego w przypadku osób współuzależnionych oraz rozumienie ich trudności osobistych;

·         rozpoznanie zależności między, powstałymi w dzieciństwie w wyniku negatywnych doświadczeń i frustracji podstawowych potrzeb rozwojowych, schematami osobowościowymi a kształtowaniem się i wzmacnianiem syndromu współuzależnienia;

·         ćwiczenie praktycznych umiejętności motywowania do terapii osoby współuzależnionej oraz trenowanie pierwszego kontaktu z osobą uwikłaną w problem uzależnienia;

·         rekomendacje co do pracy terapeutycznej z osobą współuzależnioną ze zdiagnozowanym zaburzeniem osobowości (m.in. osobowość zależna, osobowość chwiejna emocjonalnie).

Prezentowany materiał wzbogacą opisy przypadków z praktyki klinicznej (case study). 

Szkolenie będzie mieć charakter interaktywny. Wśród planowanych metod dydaktycznych są dyskusje, ćwiczenia indywidualne i grupowe, mini-wykład. W trakcie zajęć uczestnicy będą pracować w podgrupach.

W ramach szkolenia gwarantujemy autorskie materiały szkoleniowe podczas pracy on-line oraz do pobrania w plikach pdf tuż po zakończeniu zajęć.

Zajęcia poprowadzi: dr Barbara Czardybon – dyplomowana psychoterapeutka integracyjna i specjalistka psychoterapii uzależnień, certyfikowana specjalistka 
w zakresie pomocy psychologicznej dla par, trenerka umiejętności psychospołecznych, autorka artykułów eksperckich z zakresu psychoterapii i terapii uzależnień, publikowanych m.in. w „Świecie Problemów”. Współtworzy zespół dydaktyczny Studium Pomocy Psychologicznej dla Par Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Członkini Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej, członkini Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego. Wykładała na kilkunastu uczelniach w kraju, m.in. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, współpracowała z Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego; obecnie prowadzi zajęcia ze Współczesnej problematyki uzależnień w Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze. Pracuje w NZOZ Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” w Warszawie. W ramach praktyki prywatnej przedmiotem szczególnego zainteresowania czyni pracę z uzależnionymi lekarzami. Więcej informacji: www.barbaraczardybon.pl

METODA PRACY:

Zajęcia odbywają się za pomocą platformy Zoom . 
 W trakcie trwania szkolenia będziecie mieli Państwo możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerem za pomocą sytemu wideokonferencji (wystarczy komputer, tablet lub smartfon ze sprawnymi głośnikami i mikrofonem – wystarczą te wbudowane w urządzenie) oraz porozmawiania i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia
 
W RAMACH SZKOLENIA ON-LINE GWARANTUJEMY PAŃSTWU: 

·         pełną interaktywność szkolenia z prowadzącym;
·         doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne trenera oraz odpowiednio dobrane metody i techniki pracy;
·         autorskie materiały szkoleniowe podczas pracy on-line oraz do pobrania i pracy własnej w pdf. wysłane zaraz po zakończeniu zajęć;
·         zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji pdf.
·         dla chętnych wersja papierowa zaświadczenia wysyłana pocztą na podany w formularzu zgłoszeniowym adres – za dodatkową opłatą.
 

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU- ZAREJESTRUJ się https://forms.gle/YEzqmEfTRe1HKths6

i ZAPŁAĆ ZA POMOCĄ PRZELEWU:

Dane: ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji  i Terapii Problemów Alkoholowych

ul. Mszczonowska 6, 01 – 254 Warszawa,

tytuł przelewu: imię nazwisko – współuzależnienie

numer konta: PKO BP 84 1440 1101 0000 0000 0394 0306 
KONIECZNIE PRZEŚLIJ SWÓJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
I POTWIERDZENIE WPŁATY najpóźniej do 28 listopada 2023 r. roku NA ADRES (rezerwując sobie tym samym miejsce na szkoleniu): profilaktyka@etoh.edu.pl