Szkolenie dla Rad Pedagogiczych - Interwencja w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie ucznia

Szkolenie dla Rad Pedagogiczych - Interwencja w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie ucznia

Zapraszamy Rady Pedagogiczne szkół podstawowych i średnich do udziału w szkoleniu online- "Interwencja w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie ucznia"

Szkolenie trwa 4 godziny dydaktyczne, może być zorganizowane w dowolnym terminie i godzinach, składa się z części psychologicznej oraz części prawnej.

Prowadzić je będą specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Przed szkoleniem otrzymacie Państwo materiały edukacyjne w wersji elektronicznej, natomiast po, każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie w wersji elektronicznej.

Przy zgłoszeniu jednej szkoły koszt szkolenia wynosi 2.800 zł brutto

Przy dwóch szkołach po 1.800 zł brutto

Przy trzech szkołach po 1300 zł brutto

Więcej informacji otrzymacie Państwo pisząc na adres djaszczak-kuzminska@etoh.edu.pl