Szkolenia otwarte - zapraszamy!

Aktualności Dialog Motywujący - Praktyczny Warsztat Rozwoju Umiejętności
25 marca 2023

Dialog Motywujący - Praktyczny Warsztat Rozwoju Umiejętności

Dzięki udziale w szkoleniu nauczysz się jeszcze skuteczniej motywować swoich rozmówców, klientów i pacjentów do zmiany i konsekwentnej pracy nad własnym rozwojem. Dzięki metodzie warsztatowej przećwiczysz nowe umiejętności i zaimplementujesz je do swojej codziennej pracy, podnosząc jej efektywność i zadowolenie Twoich klientów.

Aktualności VII edycja szkolenia pn. „Poza stereotypem. Praca z wysokofunkcjonującymi osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych”
25 marca 2023

VII edycja szkolenia pn. „Poza stereotypem. Praca z wysokofunkcjonującymi osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych”

Szkolenie nastawione jest na rozwijanie umiejętności planowania pracy terapeutycznej z wysokofunkcjonującymi osobami uzależnionymi. Jak się bowiem okazuje, „dotarcie” do tej grupy uzależnionych nie należy do łatwych zadań. Uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych osób wysokofunkcjonujących posiada specyfikę, której nie można ignorować.

Aktualności Program Rozwoju Osobistego
14 marca 2023

Program Rozwoju Osobistego

Program Rozwoju Osobistego stanowi cykl zajęć terapeutyczno-rozwojowych dla osób z własnym doświadczeniem uzależnienia lub współuzależnienia i jest przeznaczony m.in. dla osób zajmujących się niesieniem pomocy w środowiskach wsparcia, zwłaszcza w klubach i stowarzyszeniach abstynenckich. Warunkiem udziału w PRO dla osób uzależnionych od alkoholu jest co najmniej dwuletnia abstynencja.

Aktualności Bezpłatne szkolenie dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
08 maja 2023

Bezpłatne szkolenie dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności działań́ podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań własnych z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Aktualności Racjonalna Terapia Zachowania – technika samopomocy oparta na rozwijaniu wspierającego wewnętrznego dialogu
14 kwietnia 2023

Racjonalna Terapia Zachowania – technika samopomocy oparta na rozwijaniu wspierającego wewnętrznego dialogu

Celem warsztatu  jest nauka samodzielnej pracy ustrukturalizowaną metodą poznawczo-behawioralną z krytycznym głosem wewnętrznym.

Aktualności Motywacja i działanie – jak wspierać klientów lub siebie w podejmowaniu konstruktywnych zmian - szkolenie online
28 kwietnia 2023

Motywacja i działanie – jak wspierać klientów lub siebie w podejmowaniu konstruktywnych zmian - szkolenie online

Celem warsztatu  jest pozyskanie  wiedzy opartej na dialogu motywacyjnym, gdzie szukać w sobie motywacji i jak ją obudzić.  Zapoznanie z techniką wzmacniania w sobie determinacji i wytrwałości w działaniach.