Szkolenia otwarte - zapraszamy!

Aktualności BEZPŁATNA NARADA SZKOLENIOWA DLA WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
17 sierpnia 2022

BEZPŁATNA NARADA SZKOLENIOWA DLA WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Narada jest skierowana do przedstawicieli samorządów gminnych woj. lubelskiego zaangażowanych w opracowanie i realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii z gmin o niskich dochodach pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W pierwszej kolejności przyjmowani będą przedstawiciele gmin o rocznych dochodach z z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ww obszaru w wysokości do 200 tys. złotych.

Aktualności BEZPŁATNA NARADA SZKOLENIOWA DLA WOJ. LUBELSKIEGO
08 sierpnia 2022

BEZPŁATNA NARADA SZKOLENIOWA DLA WOJ. LUBELSKIEGO

Celem narady jest m.in. merytoryczne wsparcie samorządu gminnego w zakresie zmian w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, które wprowadziła Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzając zadania dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym.

Aktualności Uzależnienia w środowisku pracy. Szkolenie dla kadry kierowniczej.
24 września 2022

Uzależnienia w środowisku pracy. Szkolenie dla kadry kierowniczej.

Używanie i nadużywanie środków psychoaktywnych przez Pracowników. Aspekty prawne kontrolowania Pracowników pod kątem zażywania przez nich środków psychoaktywnych. Zasady udzielania wsparcia Pracownikom zmagającym się z zaburzeniami psychicznymi i zachowaniami spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.

Aktualności Program Rozwoju Osobistego
04 października 2022

Program Rozwoju Osobistego

Program Rozwoju Osobistego stanowi cykl zajęć terapeutyczno-rozwojowych dla osób z własnym doświadczeniem uzależnienia lub współuzależnienia i jest przeznaczony m.in. dla osób zajmujących się niesieniem pomocy w środowiskach wsparcia, zwłaszcza w klubach i stowarzyszeniach abstynenckich. Warunkiem udziału w PRO dla osób uzależnionych od alkoholu jest co najmniej dwuletnia abstynencja.