Szkolenia otwarte - zapraszamy!

Aktualności Klub Rozwoju Osobistego #3 Motywacja i zdrowie
17 listopada 2022

Klub Rozwoju Osobistego #3 Motywacja i zdrowie

Na spotkaniu dowiesz się jak motywować się w zdrowy i dojrzały sposób – jak analizować swoje potrzeby, cele i wartości, ponieważ to właśnie one Cię motywują (lub nie). Dowiesz się jak łączyć idee, w które wierzysz i które uważasz za ważne – z codziennym działaniem. Jak uświadomić sobie swoje potrzeby i pobudzać poczucie sprawczości, by je realizować. Jak podnosić się po nieudanej próbie osiągnięcia czegoś, by nie obwiniać się i nie krytykować (czyli jak się zmotywować, żeby się nie zdemotywować).

Aktualności Szkolenie online pn.
10 listopada 2022

Szkolenie online pn. "Motywacja i działanie – jak wspierać klientów lub siebie w podejmowaniu konstruktywnych zmian"

Celem warsztatu  jest pozyskanie  wiedzy opartej na dialogu motywacyjnym, gdzie szukać w sobie motywacji i jak ją obudzić.  Zapoznanie z techniką wzmacniania w sobie determinacji i wytrwałości w działaniach.

Aktualności Klub Rozwoju Osobistego - #2 Wewnętrzny Krytyk
03 listopada 2022

Klub Rozwoju Osobistego - #2 Wewnętrzny Krytyk

Korzyści z udziału w spotkaniu: - Zyskasz większe zaufanie do siebie i odkryjesz, że wcale nie masz w sobie „wewnętrznego sabotażysty”. - Wzmocnisz wiarę w siebie i swoją zdolność do pokonywania wyzwań i załatwiania trudnych spraw. - Ugruntujesz w sobie poczucie spokoju, spójności wewnętrznej i autentyczności. - Nauczysz się bardziej życzliwie i wyrozumiałe podchodzić do siebie.

Aktualności VI Edycja szkolenia pn. „Więcej niż zaburzenie przystosowania. Psychoterapia współuzależnienia osób z zaburzeniami osobowości”
06 października 2022

VI Edycja szkolenia pn. „Więcej niż zaburzenie przystosowania. Psychoterapia współuzależnienia osób z zaburzeniami osobowości”

Podczas zajęć zaprezentowane zostaną strategie pracy nad utrwalonymi schematami intra- i interpersonalnymi osób zmagających się z zaburzeniami funkcjonowania w wyniku reakcji przystosowawczych na stres związany z pozostawaniem w relacji z uzależnionym partnerem.

Aktualności BEZPŁATNA NARADA SZKOLENIOWA DLA WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
29 sierpnia 2022

BEZPŁATNA NARADA SZKOLENIOWA DLA WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Narada jest skierowana do przedstawicieli samorządów gminnych woj. lubelskiego zaangażowanych w opracowanie i realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii z gmin o niskich dochodach pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W pierwszej kolejności przyjmowani będą przedstawiciele gmin o rocznych dochodach z z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ww obszaru w wysokości do 200 tys. złotych.