Procedura "Niebieskie Karty" w świetle nowych przepisów prawa

Procedura

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie najnowszych regulacji prawnych dotyczących procedury „Niebieskie Karty”. 

W dniu 22 czerwca 2023 roku weszły w życie przepisy znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Konsekwencją nowelizacji było uchwalenie do listopada 2023 roku aż dziesięciu aktów prawnych wykonawczych do nowej ustawy, w tym najważniejszego - „Rozporządzenia z dnia 6 września 2023 roku w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta.”

Zdania postawione przez nową ustawę jak i przez wydane do niej rozporządzenia, stanowią niewątpliwe wyzwanie dla zespołów interdyscyplinarnych oraz grup diagnostyczno pomocowych. Szkolenie ma na celu omówienie tych wszystkich zmian – tak, aby uczestniczki i uczestnicy mogli bez trudności zastosować nowe przepisy w swojej pracy. 

Program

·       Omówienie i znaczenie definicji – przemoc domowa, osoba doznającą przemocy domowej, osoba stosująca przemoc domową, świadek przemocy domowej. Formy przemocy domowej. 

·       Zespoły interdyscyplinarne i grupy diagnostyczno-pomocowe w nowej perspektywie prawnej. 

·       Wszczęcie i prowadzenie procedury Niebieskie Karty.

·       Zakończenie prowadzenia procedury Niebieskie Karty i odstąpienie od dalszych działań. 

·       Zobowiązania osoby stosującej przemoc domową do udziału w warsztatach korekcyjno-edukacyjnych lub program psychologiczno-korekcyjny.

·       Małoletni w procedurze Niebieskiej Karty. 

·       Zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia mieszkania zajmowanego wspólnie z osobą, która doznaje przemocy - według nowych uregulowań. 

·       Zakaz zbliżania się, zakaz kontaktowania, zakaz wstępu do miejsca pracy. 

·       Ochrona danych osobowych w zespołach interdyscyplinarnych i grupach diagnostyczno-pomocowych. Dostęp osób doznających przemocy oraz stosujących przemoc do dokumentacji. 

·       Zmiany w formularzach Niebieskiej Karty. 

·       Akty wykonawcze do Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. 

Prowadząca: 

Małgorzata Łojkowska – prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie IPZ. Wieloletnia współpracowniczka instytucji samorządowych oraz pozarządowych przeciwdziałających przemocy w rodzinie. Współpracowała między innymi z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Fundacją Centrum Praw Kobiet, Fundacją Feminoteka, Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacją Mederi, Fundacją ETOH, Fundacją Academia Iuris, Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w  Konstancinie Jeziornie, punktami informacyjno – konsultacyjnymi w Warszawie w dzielnicy Bemowo, Wola oraz Ursynów, z punktem Informacyjno – konsultacyjnym w Piasecznie oraz Grodzisku Mazowieckim. Udziela porad prawnych także rodzinom z Ukrainy – w Fundacji Polki Mogą Wszystko oraz w Fundacji Avsi.  Autorka publikacji oraz informatorów za zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy prawnej osobom w sytuacjach kryzysowych. Członkini zespołu interdyscyplinarnego. Pracuje nad doktoratem na Uniwersytecie Warszawskim. 

Informacje organizacyjne

Data - 4 marca 2024

Czas trwania - godz. 17.00-20.15 ( 4 godziny dydaktyczne)

Forma - online  (linka otrzymacie Państwo po dokonaniu wpłaty, najpóźniej dzień przed szkoleniem)

Koszt - 250 zł


CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU - WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY https://forms.gle/9G8SrbE22ebas2bP9

I ZAPŁAĆ ZA POMOCĄ PRZELEWU:
Dane: ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych
ul. Mszczonowska 6, 01 – 254 Warszawa,
tytuł przelewu: imię nazwisko – Niebieskie Karty
numer konta: PKO BP 84 1440 1101 0000 0000 0394 0306
POTWIERDZENIE WPŁATY prześlij najpóźniej do 1 marca 2024 roku NA ADRES (rezerwując sobie tym samym miejsce na szkoleniu): profilaktyka@etoh.edu.pl