Praca z wykorzystaniem dialogu motywującego z osobą doznajacą przemocy

Praca z wykorzystaniem dialogu motywującego z osobą doznajacą przemocy

Dialog Motywujący w pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie
  Szkolenie online
  Szukasz profesjonalnego szkolenia, które pozwoli Ci lepiej pomagać osobom doznającym przemocy w rodzinie? Fundacja ETOH zaprasza na szkolenie dotyczące Dialogu Motywującego jako metody pracy z takimi osobami.
 Podczas trwania szkolenia będziesz miał/a okazję poznać zasady i procesy DM, dowiesz się o najczęściej popełnianych błędach w komunikacji z osobami, którym chcemy pomóc. Nauczysz się rozwijania ambiwalencji klienta jako poszukiwania drogi do poradzenia sobie z przemocą oraz poznasz etapy transteoretycznego modelu zmiany.
  Dodatkowo - poznasz techniki używania języka DM (pytania otwarte, odzwierciedlenia, dowartościowania, podsumowania) w pracy z osobami doznającymi przemocy, a także uzyskasz odpowiedź na pytanie, dlaczego ta metoda działa.
  Szkolenie skierowane do psychologów, terapeutów uzależnień, pedagogów, pracowników socjalnych i przedstawicieli zawodów pomocowych.
Nie zwlekaj i zarejestruj się już teraz!
  Zawartość merytoryczna szkolenia:
1. Dialog Motywujący jako metoda pracy z osobami tkwiącymi w szkodliwych dla nich związkach, sytuacjach, zachowaniach – zasady, procesy DM.
2. Najczęściej popełniane błędy w komunikacji z osobami, którym chcemy pomóc.
3. Rozwijanie ambiwalencji klienta jako poszukiwanie drogi do poradzenia sobie z przemocą.
4. Etapy procesu zmiany.
5. Używanie języka DM (pytania otwarte, odzwierciedlenia, dowartościowania, podsumowania) w pracy z osobami doznającymi przemocy, odpowiedź na pytanie – dlaczego to działa.
  Szkolenie prowadzi: Dorota Jaszczak-Kuźmińska
Jestem absolwentką studiów magisterskich z zakresu resocjalizacji oraz studiów podyplomowych z psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Ukończyłam Studium Dialogu Motywującego otrzymując tytuł Terapeuty Motywującego. Posiadam także Certyfikat Specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Od ponad 27 lat jestem zaangażowana w realizację przedsięwzięć służących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przez ponad 21 lat pracowałam w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gdzie m.in. zajmowałam się działaniami związanymi z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Od 2020 roku byłam kierownikiem Działu Programów Lokalnych.
Od stycznia 2022 roku do marca 2023 pracowałam w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom gdzie koordynowałam projekty współpracy z samorządami lokalnymi.
Przez 23 byłam kuratorem sądowym specjalizującym się w sprawach dotyczących przestępstw związanych z przemocą w rodzinie oraz członkiem Rady ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Piaty rok pracuję w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla członków rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy warszawskiej dzielnicy Bemowo, w którym prowadzę konsultacje indywidualne i grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Współpracuję także z Fundacją Bezpiecznym Dom.
Jestem członkiem Rady ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Posiadam bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń m.in. nt procedury „Niebieskiej Karty” oraz kontaktu z osobami stosującymi przemoc i doznającymi przemocy, w tym z wykorzystaniem Dialogu Motywującego. Jestem autorką i współautorką publikacji dotyczących zagadnień przemocy w rodzinie.

Obecnie w casie nauki w szkole psychoterapii.

 

Termin 12 marca 2024 r.
Godziny szkolenia: 17.00-20.15
Cena: 250 zł
Szkolenie obejmuje 4 godziny dydaktyczne zajęć.
UWAGA - limit miejsc: 30
O udziale decyduje kolejność zgłoszeń

Forma - online (link otrzymacie Państwo po dokonaniu wpłaty, najpóźniej dzień przed szkoleniem)

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU - WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zapisy: https://forms.gle/6CDgtjcFWrfPuPdS6

I ZAPŁAĆ ZA POMOCĄ PRZELEWU:
Dane: ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych
ul. Mszczonowska 6, 01 – 254 Warszawa,
tytuł przelewu: imię nazwisko – Praca z osobą doznającą przemocy
numer konta: PKO BP 84 1440 1101 0000 0000 0394 0306
POTWIERDZENIE WPŁATY prześlij najpóźniej do 9 marca 2024 roku NA ADRES (rezerwując sobie tym samym miejsce na szkoleniu): profilaktyka@etoh.edu.pl