Neurobiologiczne mechanizmy uzaleznień

Neurobiologiczne mechanizmy uzaleznień

Zapraszamy na trzeci webinar z cyklu poświęconego terapii uzależnień realizowanego przez Fundację ETOh na zlecenie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom KCPU
10 lipca 2024 godz. 11.00-12.30
Wykładowca - Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar
Katedra i Klinika Psychiatryczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zgodnie z aktualnym podejściem Narodowego Instytutu Zdrowia Stanów Zjednoczonych uzależnienia uznawane są za „chorobę mózgu”. Określenie to stanowi jednak znaczne uproszczenie złożonego zagadnienia, gdyż uzależnienia obejmują spektrum zjawisk znacznie wykraczające poza patologię układu nerwowego. Większość badaczy zajmujących się uzależnieniami zgadza się, że pojęcie uzależnienia obejmuje również aspekty kulturowe, psychologiczne, społeczne i duchowe, które są niezwykle istotne zarówno dla zrozumienia przyczyn rozwoju choroby, jak i skutecznego jej leczenia. Nie wszystkie osoby przyjmujące substancje psychoaktywne uzależniają się. Wysoka podatność na uzależnienie wynika z konstelacji biologicznych cech danego organizmu, która w interakcji z czynnikami środowiskowymi może prowadzić do rozwoju choroby. Z perspektywy neurobiologicznej, rozwój i cechy ośrodkowego układu nerwowego zależą w znaczącym stopniu od predyspozycji genetycznej danej osoby. Zrozumienie neurobiologicznych mechanizmów uzależnień jest bardzo ważne w celu zastosowania adekwatnych i skutecznych interwencji profilaktycznych i terapeutycznych.
Link do zapisu https://forms.gle/TRBHuqDMUXuMEoay9