Kurs pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym - Warszawa

Kurs pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym - Warszawa

Fundacja ETOH i Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zapraszają do wzięcia udziału w KURSIE POMOCY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ DZIECIOM Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, który odbędzie się w Warszawie

Kurs uwzględnia kompleksowe podejście do tematu socjoterapii, w oparciu o zintegrowany model pomocy dziecku i rodzinie. Kładzie nacisk na pracę z dzieckiem i rodziną w placówkach wsparcia dziennego. Kurs zawiera istotne zagadnienia związane z obecnością problemu alkoholowego w rodzinie, funkcjonowaniu jej jako całości, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji psychospołecznej dzieci i ich mechanizmów obronnych. Szkolenie opiera się na koncepcji pomocy dziecku i rodzinie, uwzględniającej zmianę schematów w obszarze poznawczym, emocji oraz zachowań w kontekście pracy grupowej z dziećmi oraz pracy z rodzicem.

Zaproponujemy najbardziej aktualne formy pracy z dziećmi i rodziną w obszarze pracy grupowej i w kontekście indywidualnej pracy terapeutycznej oraz z całą rodziną, tj. m.in. techniki poznawczo-behawioralne, mindfulness, focusing, dramę - techniki aktywizujące grupę, gry planszowe, karciane o charakterze terapeutycznym i rozwojowym, elementy storytellingu oraz techniki pracy z wykorzystaniem przytulanek. 

Celem szkolenia będzie podniesienie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z rodzin z problemem alkoholowym.

Kurs skierowanych jest do:

 • wychowawców świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych oraz osób pracujących w placówkach wsparcia dziennego; 
 • osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi i młodzieżą z rodzin z problemem alkoholowym lub przygotowujących się do takiej pracy.

Opłata organizacyjna za udział w całym kursie wynosi: 200 zł

Uczestnicy kursu mają zapewnione: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, pełne wyżywienie wraz z serwisem kawowym, nocleg oraz zaświadczenie uczestnictwa w kursie.

Kurs obejmuje 120 godzin zajęć: w tym 100 godz. warsztatów oraz 20 godz. seminarium, odbędzie się podczas pięciu 3-dniowych sesji po 24 godz. 

I EDYCJA

Terminy sesji:

 • sesja I 30.06 – 02.07.2023 r.
 • sesja II 14 – 16.07.2023 r.
 • sesja III 22 – 24.09.2023 r.
 • sesja IV 06 – 08.10.2023 r.
 • sesja V  27 – 29.10.2023 r. 

II EDYCJA

Terminy sesji:

 • sesja I 28 – 30.07.2023 r.
 • sesja II 13 – 15.10.2023 r.
 • sesja III 17 – 19.11.2023 r.
 • sesja IV 24 – 26.11.2023 r.
 • sesja V  08 – 10.12.2023 r.

Miejsce szkolenia: Fundacja ETOH ul. Mszczonowska 6 Warszawa

Kryteria udziału w projekcie:

 • przynależność do grupy odbiorców: wychowawców świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych; osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi i młodzieżą z rodzin z problemem alkoholowym lub przygotowujące się do takiej pracy.
 • przesłanie formularza zgłoszeniowego w wyznaczonym terminie (liczy się kolejność zgłoszeń).

Na kurs w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby z wyższym wykształceniem lub studenci ostatniego roku wydziałów humanistycznych, pracujące z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.

WYPEŁNIONE CZYTELNIE, PODPISANE ORYGINALNYM PODPISEM I ZESKANOWANE ZGŁOSZENIE należy przesłać do 12 czerwca 2023 r. na adres mailowy: rekrutacja@etoh.edu.pl

Zgłoszenie się do udziału w kursie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na niego. Osoby zakwalifikowane otrzymają e-maila, informującego o kwalifikacji, szczegółach zajęć oraz numer konta, na które należy wnieść opłatę organizacyjną. Wniesienie opłaty gwarantuje ostatecznie udział w zajęciach.

Osoby niezakwalifikowane ze względu na niespełnienie warunków rekrutacji lub brak miejsc również otrzymają stosowną informację. Liczba miejsca na kursie jest ograniczona.

Informacji o kursie udziela p. Barbara Moczulska oraz Luiza Jaroszewska tel. 604 616 122; e-mail: bmoczulska@etoh.edu.pl lub ljaroszewska@etoh.edu.pl

„Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom”.

Rejestracja na szkolenie - formularz zgłoszeniowy w plikach do pobrania poniżej.

Wypełniony i zeskanowany formularz należy przesłać najpóźniej 12 czerwca 2023 r. na adres: rekrutacja@etoh.edu.pl

 

 

Pliki do pobrania