"Interwencja w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka"- spotkania edukacyjne dla przedstawicieli oświaty z terenu Warszawy

Projekt dla osób pracujących w oświacie na terenie Warszawy.
"Interwencja w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka"- spotkania edukacyjne dla przedstawicieli oświaty z terenu Warszawy
Zadanie realizowane przez Fundację ETOH
na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w bezpłatnych spotkaniach edukacyjnych dotyczących przemocy domowej wobec dzieci.
Spotkania odbywać się będą online w godzinach 18.00-20.15 od 11 października do 16 listopada 2023 roku.
Tematyka i daty poszczególnych spotkań:
- Źródła przemocy rodzicielskiej, - 11.10.2023 – Dorota Jaszczak-Kuźmińska
- Konsekwencje doznawania przemocy w dzieciństwie, we wszystkich obszarach życia w dzieciństwie i dorosłości, wpływ traumy wczesnodziecięcej na rozwój – 17.10.2023 – Katarzyna Łukowska
- Prowadzenie rozmowy z dzieckiem i rodzicami - krzywdzącym i niekrzywdzącym -23.10.2023 – Katarzyna Michalska
- Rozpoznawanie sygnałów świadczących o tym, że dziecko doznaje krzywdy ze strony najbliższych, sytuacja psychologiczna dziecka w rodzinie z problemem uzależnień i przemocy - 25.10.2023 – Jolanta Terlikowska
- Prawo w obronie dzieci krzywdzonych - 9 oraz 16 listopada 2023 r. – Grzegorz Wrona.
Każde spotkanie będzie trwało 3 godziny dydaktyczne - 2 godziny będą przeznaczone na wykład, a jedna na pytania, dyskusje.
Spotkania będą odbywać się na platformie zoom , do której link wyślemy dzień przed szkoleniem.
Każda zainteresowana osoba może wziąć udział w każdym spotkaniu.
Link do zapisu:
https://forms.gle/BNXDaLA7kcaNPsNbA


Po zakończeniu projektu do każdej szkoły zostanie wysłany skrypt zawierający niezbędne informacje dotyczące ochrony dzieci przed przemocą ze strony bliskich.
Informacje o wykładowcach:
Dorota Jaszczak-Kuźmińska – mgr resocjalizacji, certyfikowana specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeutka motywująca;
Katarzyna Łukowska – psycholog, certyfikowana specjalistka w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, terapeutka motywująca, doktorantka na Uniwersytecie SWPS;
Katarzyna Michalska - mgr resocjalizacji, certyfikowana specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeutka motywująca;
Jolanta Terlikowska – pedagog, socjoterapeutka, specjalista w zakresie FASD
Grzegorz Wrona- doktor nauk prawnych, adwokat.
Każda z wymienionych osób posiada ponad 20 letnie doświadczenie w pracy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także doświadczenie dydaktyczne oraz jest autorem publikacji na powyższe tematy.