INTERWENCJA KRYZYSOWA – POMOC PSYCHOLOGICZNA OSOBOM W KRYZYSIE POTRAUMATYCZNYM Adresat: Osoby pracujące z osobami w różnych sytuacjach kryzysowych oraz w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

INTERWENCJA KRYZYSOWA – POMOC PSYCHOLOGICZNA OSOBOM W KRYZYSIE POTRAUMATYCZNYM Adresat: Osoby pracujące z osobami w różnych sytuacjach kryzysowych oraz w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

INTERWENCJA KRYZYSOWA – POMOC PSYCHOLOGICZNA OSOBOM W KRYZYSIE POTRAUMATYCZNYM
Adresat:
Osoby pracujące z osobami w różnych sytuacjach kryzysowych oraz w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Cele:
- zastosowanie wiedzy dot. sytuacji psychologicznej człowieka w sytuacji kryzysowej w praktyce działań interwencyjnych i pomocy psychologicznej,
- poznanie sposobów interwencji w aspekcie psychologicznym, socjalnym i prawnym w odniesieniu do rożnych rodzajów kryzysów.
- zyskanie umiejętności pomocy osobom w kryzysie z uwzględnieniem jego osobistych zasobów,
- zyskanie umiejętności diagnostycznych, pracy z osobami w kryzysie , w tym kryzysie potraumatycznym,
- ćwiczenie umiejętności w zakresie kontaktu i pracy psychologicznej z osobą w sytuacji kryzysowej oraz metod interwencji kryzysowej w różnych modelach,
- nabycie umiejętności planowania działań post-interwencyjnych,
- doskonalenie umiejętności planowania i przeprowadzania działań interwencyjnych w kontakcie z osobami w kryzysie suicydalnym,
- Zyskanie praktycznych umiejętności organizowania pomocy i wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysów posttraumatycznych z uwzględnieniem traumy związanej z doznawaniem przemocy,
Moduły tematyczne:
I moduł
1. Psychologia kryzysu.
- Pojęcie kryzysu psychologicznego, cechy kryzysu- symptomatologia
- Rodzaje kryzysów, charakterystyka
- Paradygmat „stresu –i adaptacji „wyjaśnienia reakcji człowieka w kryzysie
- Kryzys różnicowanie objawów i ich klasyfikacja
- Analiza wybranych przypadków (casusy)
- Ocena stanu psychicznego i ocena ryzyka zagrożenia dekompensacją – narzędzia
- Ocena zagrożenia życia osoby w kryzysie
- Interwencja kryzysowa – modele/ zasady/etapy/narzędzia
- Interwencja kryzysowa - rola interwenta psychologicznego/kryzysowego
2. Kryzys posttraumatyczny
• Trauma a kryzys posttraumatyczny- różnicowanie zjawisk
• Zaburzenia po stresie traumatycznym
• Trauma prosta i złożona
• Zaburzenia pourazowe – klasyfikacja, rozpoznawanie, różnicowanie objawów
• Pomoc psychologiczna w stresie pourazowym – specyfika
• PTSD/ASD – analiza przypadków
• Ocena stanu psychicznego, reakcji kryzysowej osoby w kryzysie traumatycznym. Szybka selekcyjna oscena stanu osoby w kryzysie Mooli Lahad’a
• Identyfikacja potrzeb i zasobów osoby po zdarzeniu traumatycznym.
• Formułowanie celów interwencji psychologicznej, oddziaływań stabilizujących stan psychiczny osoby.
• Wykorzystanie narzędzi diagnostycznych w ocenie stanu psychicznego i zaburzeń pourazowych.
• Modele pracy z osobą po wydarzeniu traumatycznym
Informacje o prowadzącej:
Liliana Krzywicka - mgr psychologii (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – Warszawa), mgr socjologii (Uniwersytet Śląski – Katowice), kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, certyfikowany superwizor i specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy PARPA – Warszawa ( od 2010 roku – przewodnicząca Rady Ekspertów) , Certyfikat Superwizora w zakresie Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Komisji Certyfikacyjnej Sekcji Interwencji Kryzysowej PTP, terapeuta w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach, trener asertywności. Specjalizuje się w problematyce przemocy, kryzysu, traumy i zaburzeń więzi. Psycholog w Katowickim Instytucie Psychoterapii. Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami i rodzinami w kryzysie, po traumie, w sytuacji przemocy oraz w prowadzeniu zajęć metodą warsztatową oraz treningu psychologicznego.
Metoda pracy:
Zajęcia odbywają się za pomocą platformy Zoom.
W dniu szkolenia otrzymają Państwo e-mail z odpowiednim linkiem do szkolenia. Ważne: e-mail może trafić do: spamu lub powiadomień/ofert.
Na kilka minut przed szkoleniem proszę „wejść” w link. Zostaną Państwo przekierowani na szkolenie po pobraniu bezpłatnej aplikacji (zajmuje to dosłownie 2 min.).
Podczas szkolenia będziecie mieli Państwo możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerem za pomocą sytemu wideokonferencji (wystarczy komputer, tablet lub smartfon ze sprawnymi głośnikami i mikrofonem – wystarczą te wbudowane w urządzenie) oraz porozmawiania i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia.
W ramach szkolenia gwarantujemy:
- Pełną interaktywność szkolenia z prowadzącym;
- Doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne trenera
- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji PDF;
Informacje organizacyjne:
Czwartek, 21 września 2023 roku
Godziny szkolenia: 16.00-20.00
Godzin dydaktycznych: 5
Cena: 200 zł
Zaświadczenie: PDF w cenie, w formie papierowej +15 zł.
Aby wziąć udział w szkoleniu - zarejestruj się https://forms.gle/sPdANmzhHpeWb9B96 oraz opłać udział


Wyślij nam najpóźniej do 15 września potwierdzenie opłaty na adres email: profilaktyka@etoh.edu.pl.
Dane do przelewu:
ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych
ul. Mszczonowska 6, 01 – 254 Warszawa,
tytuł przelewu: imię nazwisko – kryzys
numer konta: PKO BP 84 1440 1101 0000 0000 0394 0306