Dialog Motywujący - Praktyczny Warsztat Rozwoju Umiejętności

Dialog Motywujący - Praktyczny Warsztat Rozwoju Umiejętności

Dialog Motywujący

Zaawansowany Warsztat Praktyczny

Szkolenie online

Szkolenie dla osób znających podstawy Dialogu Motywującego,
chcących rozwinąć swoje umiejętności skutecznego motywowania do zmiany

Dla kogo?

 • Dla osób znających podstawy Dialogu Motywującego, chcących ćwiczyć metodę, by sprawniej się nią posługiwać – w pracy i w domu.
 • Dla osób wykorzystujących Dialog Motywujący, chcących upewnić się, że robią to dobrze i podnieść swoje kompetencje zawodowe.
 • Dla rodziców, chcących bez przymuszania i nacisku motywować swoje dzieci do nauki, wdrażania zdrowych nawyków, czytania książek itp.
 • Dla psychologów i pedagogów, którym zależy na uczeniu klientów brania odpowiedzialności w swoje ręce podczas zmagania się z uzależnieniem i innymi problemami.
 • Dla nauczycieli, chcących lepiej dogadywać się z uczniami, wywoływać w nich głęboką, wewnętrzną motywację i pasję do nauki i poznawania świata.
 • Dla kuratorów, policjantów, wychowawców, którzy codziennie mierzą się z oporem i buntem oraz szukają sposobu na bardziej efektywną pracę.
 • Dla realizatorów programów profilaktyki alkoholu, uzależnień i przemocy – by jeszcze skuteczniej zabezpieczali swoich podopiecznych przed pułapkami nałogów.
 • Dla pracowników socjalnych, interwentów kryzysowych i streetworkerów, by bez większego wysiłku wykonywali swoją pracę i skutecznie wspierali osoby w sytuacjach kryzysowych.

Udział w szkoleniu przyniesie następujące korzyści:

 • Zwiększenie skuteczności w pomaganiu innym ludziom

Nic tak nie frustruje osoby niosącej pomoc czy wsparcie, jak mur oporu i buntu, na który czasem trafia. Wszyscy chcemy odnosić sukcesy, również we wzmacnianiu i wspieraniu naszych klientów czy bliskich.

Podczas warsztatu nauczysz się i przećwiczysz takie prowadzenie rozmów i interwencji, by Twoi klienci sami przekonywali się do znaczących i ważnych zmian w swoim życiu. Oraz, by potem, tych decyzji i zmian się trzymali.

Skuteczność w pomaganiu i inspirowaniu innych pozwoli Ci zachować motywację, zapał, poczucie własnej wartości oraz dobre samopoczucie. 

 • Rozwój kompetencji i zwiększenie pewności siebie

Jak każde narzędzie, również Dialog Motywujący wymaga praktyki, by osiągnąć w nim płynność, a w końcu mistrzostwo. Doświadczeni praktycy, jak sami mówią, w pewnym momencie nie używają Dialogu Motywującego, tylko się nim stają. Osiągają nieświadomą kompetencję i wykorzystują ducha dialogu w codziennej komunikacji. I nie wiedzą jak mogli wcześniej bez niego żyć. :)

Ćwiczenia pod okiem doświadczonego specjalisty pomogą Ci nie tylko ułożyć sobie wiedzę, ale przede wszystkim wykształcić nawyki korzystania z narzędzi Dialogu Motywującego w rozmowach z ludźmi i sprawdzić czy prawidłowo wykonujesz wszystkie kroki procesu motywowania. Zredukujesz dzięki temu lęk, niepewność i inne blokady przed pracą z tzw. "trudnym klientem".

 • Poprawa relacji z ludźmi

Nie tylko z klientami. Praktycy Dialogu Motywującego zwracają uwagę, że metody tej używają nie tylko w pracy, ale przede wszystkim w domu – aktywnie słuchając i wspierając swoich bliskich. 

Dzięki duchowi Dialogu Motywującego stworzysz takie warunki i przyjmiesz taką postawę względem ludzi, że będą oni się przed Tobą otwierać, ufając, że wykażesz się empatią i zrozumieniem. Dzięki temu łatwiej będzie Ci zbudować z nimi intymne, zdrowe, bliskie relacje.

 • Spokój, asertywność i pewność siebie

Dialog Motywujący to unikalne narzędzie, dzięki któremu uczymy się wiary w ludzi i zaufania do nich. Przekonania, że są ekspertami od własnego życia i często potrzebują co najwyżej wiatru w żagle, dowartościowania i ułożenia sobie sytuacji w głowie, by dokonać upragnionej zmiany w swoim życiu i się jej trzymać.

Dzięki wierze w kompetencje klienta wzmacniamy go, a sami możemy czuć się komfortowo w relacji z nim – nie biorąc na siebie odpowiedzialności za jego życie i ewentualne sukcesy i porażki. Podmiotem pracy staje się klient – i to on odpowiada za siebie. Podejście to przyda się przede wszystkim terapeutom, psychologom, profilaktykom i nauczycielom, którzy czasem zbyt mocno przejmują się sytuacją swoich podopiecznych i wypalają się emocjonalnie w pracy pomocowo-edukacyjnej.  

 • Motywowanie - Twoja nowa supermoc

Rozwiniesz umiejętność wzbudzania w rozmówcach wewnętrznej motywacji do zmiany i wspomagania ich na drodze do pokonania ambiwalencji, niepewności i tendencji do odkładania działań na później.

 • Lepsze relacje w pracy i w domu

Przećwiczysz Dialog Motywujący w interesujących Cię sferach - osobistej i profesjonalnej. Podczas warsztatu możesz pracować zarówno nad własną ambiwalencją i dylematami, jak i nad historiami Twoich Klientów lub pacjentów.

Dialog Motywujący - zakres merytoryczny szkolenia:

1. Rola wartości w wywoływaniu ważności zmiany. 

 • Zapewnienie atmosfery akceptacji i otwartości, poznawanie indywidualnego systemu wartości Klienta.
 • W jaki sposób rozmawiać o wartościach, celach z Klientem, by wzmacniać jego wewnętrzną motywację?
 • Język podtrzymania – co robić, gdy rozmówca mówi o przeszkodach, problemach i blokadach powstrzymujących go przed działaniem?
 • Język zmiany – jak go inicjować i wzmacniać, dodając Klientowi wiary w siebie i swoje możliwości?
 • Rozwijanie rozbieżności jako sposób na wzmacnianie motywacji – wspieranie rozmówcy na drodze do spójności wartości, decyzji i zachowania;

2. Cztery Procesy Dialogu Motywującego:

 • Angażowanie Klienta w spotkanie. Budowanie relacji opartej na akceptacji.
  Jak zapewnić rozmówcy atmosferę dzięki której zaufa Tobie jako specjaliście i towarzyszowi/ce w rozwoju i zmianie?
 • Ukierunkowywanie na cel, wyłonienie ważnego tematu do zmiany.
  Jak określić i skonkretyzować cele i potrzeby, które chce zrealizować Klient?
 • Wywoływanie języka zmiany. Praca nad ważnością zmiany i poczuciem sprawczości.
  Jak uprawomocniać i potwierdzać ważność przemyśleń, celów, potrzeb i planów rozmówcy, by wzmocnić jego poczucie sprawczości i wiarę w siebie?
 • Planowanie. Ustalanie realistycznych sposobów realizacji zmiany.
  Jak rozmawiać z Klientem, by po spotkaniu z nami miał jasny i czytelny plan działania, z podziałem na kroki i etapy oraz czuł, że jest to jego dzieło i chciał je realizować sam z siebie?

Dodatkowo:

 • Nauczysz się pracować z Klientem wysłanym przez rodzinę, partnera lub instytucję (takiego, który chce „odfajkować” spotkanie, bo „ktoś kazał mu przyjść”).
 • Nauczysz się pracować z tematami, w których Klient ma niskie przekonanie o prawdopodobieństwie sukcesu – bo „już próbował i nie wyszło”, „nie ma już nadziei na sukces”, „to nie ma sensu” itd.
 • Ugruntujesz postawę wiary w rozmówcę i jego zdolność do życiowych osiągnięć, patrzeć na niego jak na eksperta od jego życia i wartościowych rozwiązań.

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.

Będziemy ćwiczyć w grupach i dzielić się swoimi doświadczeniami i pomysłami. Omówione zostaną materiały filmowe, które będą ilustracją do poznawanych zagadnień. Będziemy pracować na przykładach z własnej pracy.

Szkolenie zaawansowane pomoże Ci lepiej zrozumieć i skuteczniej stosować techniki Dialogu Motywującego, by wzbudzać i wzmacniać w ludziach autentyczną, silną, wewnętrzną motywację.

Dialog Motywujący to zestaw zaskakująco prostych i skutecznych technik motywowania ludzi do trudnych zmian życiowych. Jest często stosowany w psychoterapii oraz jako technika coachingowa. Jest rodzajem rozmowy, która pomaga zidentyfikować, zbadać i wzmocnić motywację osoby do zmiany swojego zachowania. 

Jest to praktyka oparta na dowodach, która okazała się skuteczna w pomaganiu ludziom w uzyskaniu wglądu we własne zachowanie i dokonywaniu w nim pozytywnych zmian. Udział w szkoleniu DM zapewni praktykom niezbędne umiejętności i wiedzę, aby skutecznie stosować tę technikę. Szkolenie pomoże zrozumieć zasady DM oraz to, jak stworzyć bezpieczne i wspierające środowisko dialogu i jak budować z klientem możliwy do zrealizowania i mobilizujący plan działań, który doprowadzi go do sukcesu. 

Główną zaletą Dialogu Motywującego jest sposób w jaki podchodzi do ambiwalencji – stanu, gdy nasz rozmówca jest zablokowany. Chciałby zmian, ale nie wie jak lub boi się je wdrożyć. Znając narzędzia DM jesteśmy w stanie przeanalizować tę ambiwalencję i podnieść do świadomości nieświadome do tej pory emocje, potrzeby, blokady i wszystko, co stoi na drodze do szczęścia naszego klienta.

Dialog Motywujący – zaawansowany warsztat praktyczny – to szkolenie podczas którego:

Poznasz zaawansowane formy używania pytań otwierających i odzwierciedleń.

Przećwiczysz dowartościowywanie klienta – by spójnie i swobodnie dodawać mu wiary w siebie.

Zagłębisz się w świat wartości i potrzeb swoich klientów i bliskich. Dzięki świadomości systemu wartości swojego rozmówcy nie tylko lepiej go rozumiesz i możesz przewidzieć jego zachowanie. Przede wszystkim jesteś też w stanie oprzeć jego chęć zmiany na już istniejącej, silnej motywacji. Świadomość wartości rozmówcy pozwoli Ci też wspomagać go w oduczaniu się szkodliwych nawyków, przez konfrontowanie ich z przeczącymi im wartościami.

Staniesz się lepszym rozmówcą i słuchaczem, czasem wręcz duszą towarzystwa. Niejednokrotnie zupełnie przypadkiem usłyszysz: „Nie wiem czemu, ale świetnie mi się z tobą rozmawia”. Ludzie będą czuli się przy Tobie bezpiecznie, chętnie się przy Tobie otwierając i zapraszając do swojego wewnętrznego świata. Poprzez Dialog motywujący pomożesz ludziom w lepszym radzeniu sobie ze stresem i trudnościami, co może znacząco przyczynić się do poprawy ich samopoczucia.

Zwiększysz swoją elastyczność – dzięki lepszemu poznaniu narzędzi Dialogu Motywującego będziesz lepiej radzić sobie z różnorodnymi wyzwaniami oraz  dostosowywać techniki do potrzeb danej sytuacji, co pozwoli Ci zwiększyć swoją skuteczność i komfort pracy.

Nauczysz się skuteczniej wspierać swoich rozmówców w osiąganiu celów – pomożesz im zidentyfikować swoje potrzeby, wartości, zasoby i cele, a także zorganizować je w strategiczny, możliwy do wykonania i motywujący plan działania

Pomożesz swoim rozmówcom uświadomić sobie swoje silne strony i dotychczasowe osiągnięcia, dzięki czemu dostrzegą swoją wartość i potencjał.

Zyskasz kompetencję w posługiwaniu się metodą, dzięki której ludzie rezygnują ze szkodliwych nawyków i wykształcają nowe, zdrowe nawyki. Efektem Twojej pracy będzie więc dłuższe i zdrowsze życie ludzi z którymi masz kontakt. Czy może być coś bardziej wartościowego?

Zajęcia poprowadzi: 

Marta Lizis – Młodożeniec - psycholożka (Wydział Psychologii UW) z 20 letnim doświadczeniem pracy z Klientami, psychoterapeutka (certyfikat PTTPB nr 70), oraz trenerka Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego. Doświadczenie dydaktyczne zdobyła prowadząc zajęcia z Terapii Poznawczo – Behawioralnej w szkole psychoterapii INTRA, ćwiczenia z zakresu diagnozy klinicznej na Uniwersytecie SWPS,  a także od 2010 roku warsztaty i superwizje z Dialogu Motywującego dla grup zawodowo zajmujących się pomocą człowiekowi: pedagogów, psychologów, lekarzy, kuratorów, terapeutów uzależnień, pracowników socjalnych, Zespołów Interdyscyplinarnych, GKRPA, asystentów rodzin. Wielokrotna prelegentka konferencji organizowanych przez Fundację ETOH.

Informacje organizacyjne:

Kiedy: Sobota, niedziela 25-26 marca 2023 r. w godz. 10-17
Jak: Szkolenie online
Gdzie: Aplikacja Zoom
Godzin dydaktycznych: 16
Potwierdzenie udziału: Tak

Twoja inwestycja:
Okazyjna cena: 470 zł

Uwaga! Udzielamy rabatów osobom, które:
- zapisują się grupowo,
- uczestniczyły w szkoleniach z Dialogu Motywującego, przeprowadzone przez naszą fundację w 2022 roku,
W sprawie wyliczenia rabatu prosimy o informację o powyższych okolicznościach na adres: profilaktyka@etoh.edu.pl.

> Dialogu Motywującego - aktualne szkolenia <

1. Wypełnij formularz zapisu ()

oraz

2. Opłać szkolenie:

Wykonaj szybki przelew przez bramkę TPay ()

albo:

Opłać szkolenie na dane:

PKO BP 84 1440 1101 0000 0000 0394 0306

ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji  i Terapii Problemów Alkoholowych

ul. Mszczonowska 6, 01 – 254 Warszawa

W tytule przelewu wpisz: "Imię i nazwisko - DM2-marzec".

Wyślij nam potwierdzenie przelewu na e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl.

Do zobaczenia!