Bezpłatne szkolenie dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bezpłatne szkolenie dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bezpłatne szkolenie dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Fundacja ETOH zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym „Szkoleniu dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”, które jest realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności działań́ podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań własnych z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Program merytoryczny szkolenia obejmuje 66 godzin zajęć (w tym: 48 godz. wykładów, 12 godzin warsztatów, 6 godz. seminarium). Dodatkowo przewidziany jest godzinny panel dyskusyjny. Zajęcia będą podzielone na trzy sesje.

Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje m.in.:

 • Polski system rozwiązywania problemów alkoholowych oraz mapa problemów związanych z alkoholem.
 • Metody leczenia osób uzależnionych od alkoholu w Polsce oraz system lecznictwa odwykowego. Programy redukcji szkód i ograniczania picia. Pomoc uzależnionym i ich rodzinom - rola ruchów samopomocowych.
 • Rodzina z problemem alkoholowym oraz współuzależnienie jako sposób przystosowania się do życia z osobą uzależnioną z uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
 • Zawartość merytoryczna gminnych programów profilaktyk i  rozwiązywania  problemów alkoholowych  oraz najczęściej popełniane błędy prawne i merytoryczne.  
 • Prawne aspekty wydatkowania środków finansowych w ramach gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnych programów przeciwdziałania narkomanii oraz gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Specyficzne działania w rozwiązywaniu problemów narkomanii realizowane w ramach gminnych programów przeciwdziałania narkomanii.
 • Specyfika uzależnienia od Internetu/ smartfona/ mediów społecznościowych/ gier. Specyfika uzależnienia od hazardu.
 • Praca z klientem gminnych komisji w oparciu o dialog motywujący (osoby z problemem alkoholowym i członkowie rodzin, osoby doznające przemocy, sprawcy przemocy)
 • Budowanie programów profilaktycznych z wykorzystaniem drzewa problemów i drzewa celów.
 • I inne.

Terminy zajęć:

 1. I sesja: 8-10 maja 2023 r.
 2. II sesja: 12-14 czerwca 2023 r.
 3. III sesja: 4-6 września 2023 r.

Miejsce szkolenia: hotel Golden Tulip Warsaw Airport****, Warszawa, Al. Krakowska 235.

Uczestnicy szkolenia mają zapewnione (BEZPŁATNIE) podczas trzech sesji zajęć: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, pełne wyżywienie, dwa noclegi w pokojach dwuosobowych oraz zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu. 

Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest obecność na m.in. 80% zajęć oraz wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.

Kryteria udziału w szkoleniu: 

 • Osoby mieszczące się w grupie odbiorców szkolenia: członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, kandydaci do pracy w gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • Pierwszeństwo będą miały te osoby, które są kandydatami do pracy w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub pracują jako członkowie nie wcześniej niż od stycznia 2022 r.

W rekrutacji decydować będzie także kolejność nadesłanych zgłoszeń. Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmujemy do 14 kwietnia 2023 r. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji wcześniej, w przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc. 

Nabór zakończony

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH:

Zapraszamy!