Akademia Kompetencji "Niebieskie Karty" bezpłatne szkolenie

Akademia Kompetencji

Fundacja ETOH realizuje projekt pn. „Akademia Kompetencji "Niebieskie Karty"” jest on niezwykle istotny z perspektywy efektywnej pracy osób zaangazowanych w realizację Procedury "Niebiekie Karty"  z rodziną, w której występuje problem alkoholowy i przemoc.


Bezpłatne szkolenie odbywa się w Warszawie, w dniach 16-18 października 2023r. i trwa 22 godziny dydaktyczne, z czego 12 godzin to o zajęcia warsztatowe, które będą skupiały się na praktycznym rozwijaniu umiejętności nawiązywaniu kontaktu z członkami rodzin i motywowania ich do zmiany zachowań, np. podjęcia terapii.

Chcemy, aby uczestnicy poznali metodę rozmawiania, która polega na budowaniu wewnętrznej motywacji do zmiany. Uczestnicy umocnią swoje umiejętności prowadzenia dialogu motywującego z klientem w zakresie reagowania na jego opór, wzmacniania poczucia sprawczości, wywoływania w trakcie spotkania ważnych argumentów za zmianą.
Celem szkolenia będzie:
• przekazanie wiedzy na temat pracy z członkami rodzin, w których występuje problem z alkoholem i przemocą, aby móc ich efektywnie wesprzeć w pokonywaniu ich trudności i pełnieniu prawidłowych ról dorosłych wobec siebie i dorosłych wobec dzieci,
• zapoznanie z metodą rozmawiania, która polega na budowaniu wewnętrznej motywacji do zmiany w duchu dialogu motywującego w kontekście problemów ze spektrum uzależnień i przemocy,
• nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności z zakresu motywowania dorosłych do zmiany zachowań w zakresie patologicznego używania alkoholu i stosowania przemocy.
Zajęcia będą się odbywały w hotelu 4-gwiazdkowym Golden Tulip w Warszawie. Szkolenie jest dla uczestników bezpłatne. Gwarantujemy - zajęcia dydaktyczne, materiały dydaktyczne, wyżywienie, przerwy kawowe, dwa noclegi w pokojach dwuosobowych.
Link do zapisów na szkolenie. Prosimy o wypełnienie go do 25 września 2023r.

https://forms.gle/Pr2HETXWCRT9rhrm9


Decyduje kolejność zgłoszeń


Program szkolenia:

I dzień 16.10.2023 r.  - 6 godzin dydaktycznych

12.00 – rozpoczęcie szkolenia

12.15 – 13.45 Przemoc w rodzinie – omówienie zjawiska i różnic między przemocą, agresją i konfliktem. Mechanizmy przemocy ( cykl przemocy, mechanizm wtórnej wiktymizacji, syndrom sztokholmski, syndrom wyuczonej tożsamości, zjawisko prania mózgu).  

13.45 – 14.45 -przerwa obiadowa

14.45 – 16.15 Sytuacja psychologiczna osoby doświadczającej przemocy w rodzinie z uwzględnieniem osób ze specjalnymi potrzebami (dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych). Konsekwencje doświadczania przemocy w rodzinie. Rozpoznawanie zjawiska przemocy  w rodzinie Proces wychodzenia z przemocy  praca na zasobach. 

16.15- 16.30 – przerwa kawowa

16.30 – 18.00  Osoby stosujące przemoc - źródła przemocy. Praca z osobami stosującymi przemoc. Alkohol jako czynnik ryzyka pojawianie się przemocy w rodzinie. Etapy pracy. Interwencja, a pomoc.

18.00 – kolacja

 

II dzień 17 października – 10 godzin dydaktycznych

9.30 – 11.00 Procedura „Niebieskie Karty” jako narzędzie interwencji w sytuacji przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym podejmowanej przez przedstawicieli służb – (policja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, oświata, gkrpa). Prawo jako narzędzie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

11.00-11.15 przerwa kawowa

11.15.- 12.45 Dialog motywujący jako sposób rozmowy i motywowania do zmiany szkodliwych  zachowań. Duch, zasady, procesy, narzędzia dialogu motywującego i czerpanie z nich w trakcie pracy z członkami rodzin z problemem przemocy. 

12.45 -  13.45  przerwa obiadowa

13.45 -  16.00  zajęcia warsztatowe nt. nawiązywania kontaktu i pracy z członkami rodzin z problemem przemocy w duchu dialogu motywującego. 

16.00 – 16.15 przerwa kawowa

16.15 – 18.30  zajęcia warsztatowe nt. nawiązywania kontaktu i pracy z członkami rodzin z problemem przemocy w duchu dialogu motywującego 

18.30  kolacja

 

III dzień 18 października – 6 godzin dydaktycznych

9.00 – 11.15 – zajęcia warsztatowe nt. nawiązywania kontaktu i pracy z członkami rodzin z problemem przemocy w duchu dialogu motywującego 

11.15 – 11.30 przerwa kawowa

11.30 – 13.45 zajęcia warsztatowe nt. nawiązywania kontaktu i pracy z członkami rodzin z problemem przemocy w duchu dialogu motywującego 

13.45 – zakończenie szkolenia

14.00 obiad


Więcej informacji na temat szkoleń można uzyskać, kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH: Dorota Jaszczak-Kuźmińska tel. 604 660 231 e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl

Pliki do pobrania