„Profesjonalna realizacja procedury zobowiązania do leczenia odwykowego.”

„Profesjonalna realizacja procedury zobowiązania do leczenia odwykowego.”

Fundacja ETOH oraz Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zapraszają do udziału 
w bezpłatnym szkoleniu pn.: „Profesjonalna realizacja procedury zobowiązania do leczenia odwykowego.” 

Szkolenie jest adresowane do członków GKRPA z miejscowości uzyskujących poniżej 200 tys. zł. na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 

Program merytoryczny szkolenia obejmuje 23 godziny dydaktyczne zajęć (14 godz. wykładów i 9 godz. warsztatów) realizowane w trakcie 3 dni szkoleniowych.

Termin szkolenia 26-28.08.2024 r.

Szkolenie odbędzie się w 4* hotelu Golden Tulip Warsaw Airport w Warszawie

W ramach szkolenia każdemu uczestnikowi zapewniamy bezpłatnie: nocleg, całodzienne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe. 

Koszt dojazdu uczestnicy pokrywają samodzielnie.

Zadane jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt skierowany jest do:
• członków GKRPA z miejscowości uzyskujących poniżej 200 tys. zł. na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani.

Do udziału w szkoleniu zakwalifikowane będą maksymalnie dwie osoby z jednej gminy. 

Podczas szkolenia uczestnicy wezmą udział w praktycznych zajęciach z prowadzenia rozmowy 
w duchu dialogu motywującego z osobą zobowiązywaną. Uczestnicy skorzystają także z wykładów nt. uzależnienia oraz sposobów wychodzenia z uzależnienia.

Podczas szkolenia będą omówione m.in. zagadnienia:

- przesłanki społeczne do wszczęcia procedury;

- dane osobowe przetwarzane przez komisję;

- występowania przedstawiciela gminnej komisji w postepowaniu sądowym dotyczącym procedury zobowiązania do leczenia odwykowego;

- wyniki kontroli NIK dotyczące tej procedury.

Program szkolenia zakłada, że każdy uczestnik biorący udział w zajęciach nabędzie odpowiednie kompetencje osobiste i zawodowe do skutecznej pracy w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Jeśli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego https://forms.gle/KwniFJsRPxHv3QaS7 zgłoszenia przyjmujemy do dnia 2 sierpnia 2024. 

Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z dostaniem się na szkolenie. 

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru.

 

Liczba miejsc ograniczona!

 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH: Barbara Moczulska tel. 22/836 80 89 e-mail: bmoczulska@etoh.edu.pl, 

 

Zapraszamy!