VI Edycja szkolenia pn. „Więcej niż zaburzenie przystosowania. Psychoterapia współuzależnienia osób z zaburzeniami osobowości”

VI Edycja szkolenia pn. „Więcej niż zaburzenie przystosowania. Psychoterapia współuzależnienia osób z zaburzeniami osobowości”

VI Edycja szkolenia pn. „Więcej niż zaburzenie przystosowania. Psychoterapia współuzależnienia osób z zaburzeniami osobowości”      

Informacje organizacyjne:

Sobota-niedziela, 19-20 listopada 2022 r.
Godziny szkolenia: 9:00-14:00, 9:00-14:00
Cena: okazyjna cena tylko 410 zł
Promocja dla znajomych zgłaszających się razem

Szkolenie obejmuje aż 12 godziny dydaktyczne zajęć.  

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla:

·         specjalistów psychoterapii uzależnień (także w procesie certyfikacji);

·         psychoterapeutów zainteresowanych pracą z osobami współuzależnionymi;

·         pracowników socjalnych, 

·         asystentów rodzin, 

·         pedagogów,

·         psychologów i innych.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  prosimy przesłać najpóźniej do 16 listopada 2022 roku.  

 Zajęcia poprowadzi: Barbara Czardybon   

W szczególności program szkolenia obejmie:

·         omówienie specyfiki procesu diagnostycznego w przypadku osób współuzależnionych oraz rozumienie ich trudności osobistych;

·         rozpoznanie zależności między, powstałymi w dzieciństwie w wyniku negatywnych doświadczeń i frustracji podstawowych potrzeb rozwojowych, schematami osobowościowymi a kształtowaniem się i wzmacnianiem syndromu współuzależnienia;

·         ćwiczenie praktycznych umiejętności motywowania do terapii osoby współuzależnionej oraz trenowanie pierwszego kontaktu z osobą uwikłaną w problem uzależnienia;

·         rekomendacje co do pracy terapeutycznej z osobą współuzależnioną ze zdiagnozowanym zaburzeniem osobowości (m.in. osobowość zależna, osobowość chwiejna emocjonalnie).

Podczas zajęć zaprezentowane zostaną strategie pracy nad utrwalonymi schematami intra- i interpersonalnymi osób zmagających się z zaburzeniami funkcjonowania w wyniku reakcji przystosowawczych na stres związany z pozostawaniem w relacji z uzależnionym partnerem.

Zajęcia poprowadzi: dr Barbara Czardybon – Psychoterapeutka integracyjna, specjalistka psychoterapii uzależnień, trenerka umiejętności psychospołecznych, wykładowczyni akademicka, autorka artykułów eksperckich z zakresu psychoterapii i terapii uzależnień, publikowanych m.in. w „Świecie Problemów”. Na moje doświadczenie zawodowe składa się staż w NZOZ „Ogród” – klinicznej placówce Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie oraz w NZOZ Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie, a także praca w charakterze interwenta kryzysowego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze. 

Doświadczenie zawodowe:  

Prowadzę szkolenia w dwóch obszarach:

• obszar kompetencji psychospołecznych, m.in.: komunikacja interpersonalna, rozwój kompetencji osobistych;

• obszar profilaktyki oraz terapii problemów psychicznych, m.in.: uzależnienia chemiczne i behawioralne, zaburzenia osobowości; prowadzę szkolenia dla profesjonalistów pracujących z osobami uzależnionymi, zajęcia dydaktyczne z coachingu i psychoterapii ze studentami na Wydziale Humanistycznym oraz w Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Więcej informacji: www.barbaraczardybon.pl.

METODA PRACY:

Zajęcia odbywają się za pomocą platformy Zoom . 
 W trakcie trwania szkolenia będziecie mieli Państwo możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerem za pomocą sytemu wideokonferencji (wystarczy komputer, tablet lub smartfon ze sprawnymi głośnikami i mikrofonem – wystarczą te wbudowane w urządzenie) oraz porozmawiania i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia
W RAMACH SZKOLENIA ON-LINE GWARANTUJEMY PAŃSTWU: 

Pełną interaktywność szkolenia z prowadzącym;
Doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne trenera oraz odpowiednio dobrane metody i techniki pracy;
Autorskie materiały szkoleniowe podczas pracy on-line oraz do pobrania i pracy własnej w pdf. wysłane zaraz po zakończeniu zajęć;
 Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji pdf.
 Dla chętnych wersja papierowa zaświadczenia wysyłana pocztą na podany w formularzu zgłoszeniowym adres – za dodatkową opłatą.
 

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU- WYŚLIJ WYPEŁNIONY FORMULARZ i ZAPŁAĆ ZA POMOCĄ PRZELEWU:

Dane: ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji  i Terapii Problemów Alkoholowych

ul. Mszczonowska 6, 01 – 254 Warszawa, 

tytuł przelewu: imię nazwisko – psychoterapia

numer konta: PKO BP 84 1440 1101 0000 0000 0394 0306 KONIECZNIE PRZEŚLIJ SWÓJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
I POTWIERDZENIE WPŁATY* najpóźniej do 16 listopada 2022 roku NA ADRES (rezerwując sobie tym samym miejsce na szkoleniu): profilaktyka@etoh.edu.pl

 

Pliki do pobrania