Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia terapii par i rodzin z problemem alkoholowym.

Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia terapii par i rodzin z problemem alkoholowym.

Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia terapii par i rodzin z problemem alkoholowym.

Fundacja ETOH i Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu doskonalącym umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia terapii par i rodzin z problemem alkoholowym. Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności terapeutycznych profesjonalistów pracujących z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin, w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu lub innych instytucjach, świadczących usługi dla ww. grupy pacjentów.

Szkolenie składa się z 30 godzin dydaktycznych, w tym 12 godzin wykładów i 18 godzin warsztatów.

Udział w szkoleniu pozwoli na zwiększenie kompetencji poznawczych oraz umiejętności terapeutycznych w pracy z parą w relacji uzależnienie – współuzależnienie oraz rodziną z problemem alkoholowym. Poznanie nowych metod i technik pozwoli na stosowanie ich przez psychoterapeutów pracy ze swoimi pacjentami, co daje możliwość zwiększenia skuteczności terapii.

Zajęcia będą realizowane w formie dwóch dwudniowych zjazdów, w 3 edycjach:

I Edycja: 28-29.05.2022 i 25-26.06.2022

II Edycja: 30-31.07.2022 i 27-28.08.2022

III Edycja: 17-18.09.2022 i 15-16.10.2022

Zajęcia poprowadzą:

·         Ewa Miturska- autorka programu

·         Monika Dziadosz

·         Katarzyna Kawka

·         Beata Pilewska- Zając

·         Magdalena Smaś- Myszczyszyn

Opis prowadzących znajduje się w galerii pod ogłoszeniem.

Zakres tematyczny poruszany w ramach wykładów i warsztatów w pracy z parą i rodziną dotyczył będzie m.in.:

·         Wzmacniania relacji w diadzie partnerskiej;

·         Poprawy komunikacji w parze oraz całym systemie rodzinnym;

·         Nauki wyrażania emocji i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami;

·         Wzmacniania bezpiecznych więzi, otwartości emocjonalnej, intymności i bliskości;

·         Pomocy w podjęciu ról partnerskich/małżeńskich i rodzicielskich;

·         Uświadomienie niektórych niekorzystnych wzorców pochodzących z systemu rodzinnego 
i podjęcie próby zmiany wybranych przekazów transgenracyjnych;

·         Odciążenie z pełnienia dysfunkcyjnych ról przez dzieci (zapobieganie parentyfikacji 
i triangulacji);

·         Wzmocnienia lub uelastycznienia granic zewnętrznych i wewnątrzsystemowych;

·         Pomocy w kształtowaniu współpracy, współdziałania;

·         Uruchamiania zasobów pary/rodziny w ramach wsparcia wewnątrzsystemowego;

Do udziału w szkoleniu zapraszamy: specjalistów psychoterapii uzależnień, psychoterapeutów, osoby w trakcie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i psychoterapii, psychologów, pracujących lub planujących rozpocząć pracę z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin, w pierwszej kolejności udzielający świadczeń zdrowotnych w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu.  

W ramach szkolenia zapewniamy Państwu: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe, nocleg oraz pełne wyżywienie w 3*** Hotelu Ibis Warszawa Reduta.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 12 maja 2022 r. na adres e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH: Barbara Moczulska tel. 22/836 80 89/ 604-616-122, Luiza Jaroszewska tel. 22/439 03 11/ 604-660-231,  e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl

Pliki do pobrania