„Dialog Motywujący - ZAAWANSOWANE szkolenie dla profesjonalistów"

„Dialog Motywujący - ZAAWANSOWANE szkolenie dla profesjonalistów

 „Dialog Motywujący - ZAAWANSOWANE szkolenie dla profesjonalistów”  

SZKOLENIE STACJONARNE   

Zakres merytoryczny szkolenia:

- Rola wartości w wywoływaniu ważności zmiany. W jaki sposób rozmawiać o wartościach, celach z Klientem?

- Reagowanie na język zmiany i język podtrzymania;

- Rozwijanie rozbieżności jako sposób na wzmacnianie motywacji;

- Cztery Procesy Dialogu Motywującego:

·         Angażowanie Klienta w spotkanie. Budowanie relacji opartej na akceptacji.

·         Ukierunkowywanie na cel, wyłonienie ważnego tematu do zmiany.

·         Wywoływanie języka zmiany. Praca nad ważnością zmiany i poczuciem sprawczości.

·         Planowanie. Ustalanie realistycznych sposobów realizacji zmiany.

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie warsztatu. Będziemy ćwiczyć w dwójkach i dzielić się swoimi pomysłami na forum grupy. Omówione zostaną materiały filmowe, które będą ilustracją do poznawanych zagadnień. Będziemy pracować na przykładach z własnej pracy.

Warsztat skierowany jest dla osób, które zapoznały się z podstawami Dialogu Motywującego – Duch DM, oraz metody: pytania otwarte, odzwierciedlenia, dowartościowania 
oraz podsumowania.

W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli pogłębić swoje umiejętności w prowadzeniu rozmów motywujących, zapoznać się z poszczególnymi jej etapami, oraz przećwiczyć zastosowanie poznanych wcześniej metod DM. Skoncentrujemy się na połączeniu wszystkich umiejętności w jedną całość.

Zajęcia poprowadzi: 

Marta Lizis – Młodożeniec psycholożka (Wydział Psychologii UW) z 20 letnim doświadczeniem pracy z Klientami, psychoterapeutka (certyfikat PTTPB nr 70), oraz trenerka Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego. Doświadczenie dydaktyczne zdobyła prowadząc zajęcia z Terapii Poznawczo – Behawioralnej w szkole psychoterapii INTRA, ćwiczenia z zakresu diagnozy klinicznej na Uniwersytecie SWPS,  a także od 2010 roku warsztaty i superwizje z Dialogu Motywującego dla grup zawodowo zajmujących się pomocą człowiekowi: pedagogów, psychologów, lekarzy, kuratorów, terapeutów uzależnień, pracowników socjalnych, Zespołów Interdyscyplinarnych, GKRPA, asystentów rodzin. Wielokrotna prelegentka konferencji organizowanych przez Fundację ETOH.

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU – PRZEŚLIJ WYPEŁNIONY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I  ZAPŁAĆ ZA POMOCĄ PRZELEWU:

Dane: ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji  i Terapii Problemów Alkoholowych 

ul. Mszczonowska 6, 01 – 254 Warszawa, 

tytuł przelewu: imię nazwisko – DM dla zaawansowanych

numer konta: PKO BP 84 1440 1101 0000 0000 0394 0306

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 20 maja 2022 r. na adres e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl  

Informacje organizacyjne:

Sobota, niedziela 28-29 maja 2022 r.
Godziny szkolenia: start godzina 11:00
Inwestycja: 750 zł

Miejsce szkolenia: ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji  i Terapii Problemów Alkoholowych, ul. Mszczonowska 6, 01 – 254 Warszawa

Szkolenie obejmuje 16 godzin dydaktycznych zajęć.  

KONIECZNIE PRZEŚLIJ SWÓJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I POTWIERDZENIE WPŁATY

* najpóźniej do 20  maja 2022 roku (rezerwując sobie tym samym miejsce na szkoleniu) na adres: profilaktyka@etoh.edu.pl

 

Pliki do pobrania