Szkolenie Instytut Psychologii Zdrowia PTP: STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Szkolenie Instytut Psychologii Zdrowia PTP: STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Instytut Psychologii Zdrowia PTP Zaprasza serdecznie do uczestnictwa w kolejnej edycji

STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

 

Program szkolenia zapewnia uczestnikom przede wszystkim możliwość rozwijania praktycznych umiejętności potrzebnych do udzielania pomocy psychologicznej osobom z trudnościami życiowymi. Obejmuje wiedzę na temat specyfiki sytuacji kryzysowych oraz ćwiczenia z zakresu rozwijania umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej i organizowania pomocy psychologicznej dla osób znajdujących się w kryzysie.

 

Pierwszy poziom szkolenia obejmuje 270 godzin, w tym dwa treningi (interpersonalny i intrapersonalny) oraz warsztaty rozwijające umiejętności budowania kontaktu z klientem 
i podejmowania oddziaływań w zakresie pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.

Osoby zainteresowane mogą kontynuować szkolenie na drugim poziomie (150 godzin), który umożliwia doskonalenie umiejętności prowadzenia interwencji skierowanych do osób znajdujących się w specyficznych sytuacjach kryzysowych (przemoc, choroba nagła i przewlekła, uzależnienie, doświadczenie traumy, żałoba) oraz korzystanie z superwizji pracy z klientem.

 

Zajęcia rozpoczynają się w maju 2022 r.

Koordynator szkolenia - mgr Anna Gromińska.

Więcej informacji i formularz zgłoszenia – www.psychologia.edu.pl