Szkolenia otwarte - zapraszamy!

Aktualności Ocena zagrożenia samobójczego
03 lutego 2023

Ocena zagrożenia samobójczego

Kryzys samobójczy to doświadczenie, kiedy w człowieku działają destrukcyjne mechanizmy, które stanowią realne zagrożenie dla jego życia i zdrowia. Nie każda osoba przeżywa go w dokładnie taki sam sposób, nie u każdej wiąże się z takim samym zagrożeniem, nie każda wymaga natychmiastowej interwencji specjalistycznej. Warto wiedzieć, jak wspierać ludzi, którzy doświadczają kryzysów samobójczych o różnym nasileniu, aby przetrwali ten trudny czas i odnaleźli siły do dalszego życia. 

Aktualności VII Edycja szkolenia pn. „Więcej niż zaburzenie przystosowania. Psychoterapia współuzależnienia osób z zaburzeniami osobowości”
19 stycznia 2023

VII Edycja szkolenia pn. „Więcej niż zaburzenie przystosowania. Psychoterapia współuzależnienia osób z zaburzeniami osobowości”

Szkolenie będzie poświęcone psychoterapii współuzależnienia w podejściu integracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem problemu współwystępowania zaburzeń przystosowania z wybranymi zaburzeniami osobowości.

Aktualności VII edycja szkolenia pn. „Poza stereotypem. Praca z wysokofunkcjonującymi osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych”
19 stycznia 2023

VII edycja szkolenia pn. „Poza stereotypem. Praca z wysokofunkcjonującymi osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych”

Szkolenie nastawione jest na rozwijanie umiejętności planowania pracy terapeutycznej z wysokofunkcjonującymi osobami uzależnionymi. Jak się bowiem okazuje, „dotarcie” do tej grupy uzależnionych nie należy do łatwych zadań. Uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych osób wysokofunkcjonujących posiada specyfikę, której nie można ignorować.

Aktualności II Edycja szkolenia pn. „Praca nad regulacją emocji pacjentów uzależnionych chemicznie oraz z podwójną diagnozą”
19 stycznia 2023

II Edycja szkolenia pn. „Praca nad regulacją emocji pacjentów uzależnionych chemicznie oraz z podwójną diagnozą”

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętności pomocnych w pracy terapeutycznej nad regulacją emocji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym pacjentów z tzw. podwójną diagnozą, u których, właściwa współzachorowalności, wielość symptomów generuje niemałe trudności w leczeniu.

Aktualności Wprowadzenie do Dialogu Motywującego - szkolenie online
01 lutego 2023

Wprowadzenie do Dialogu Motywującego - szkolenie online

Czy chcesz się nauczyć tak rozmawiać z ludźmi, żeby dodawać im sił i mobilizować do zdrowego i mądrego działania, zamiast wzmacniać ich opór, niechęć i bunt? Jeśli tak, nauka Dialogu Motywującego jest jednym z najlepszych wyborów, jakie możesz teraz podjąć. 

Aktualności Program Rozwoju Osobistego
23 stycznia 2023

Program Rozwoju Osobistego

Program Rozwoju Osobistego stanowi cykl zajęć terapeutyczno-rozwojowych dla osób z własnym doświadczeniem uzależnienia lub współuzależnienia i jest przeznaczony m.in. dla osób zajmujących się niesieniem pomocy w środowiskach wsparcia, zwłaszcza w klubach i stowarzyszeniach abstynenckich. Warunkiem udziału w PRO dla osób uzależnionych od alkoholu jest co najmniej dwuletnia abstynencja.