Szkolenia

Aktualności Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów
12 maja 2022

Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów "Programu wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych"

Fundacja ETOH i Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zapraszają na bezpłatne szkolenia przygotowujące do realizacji Programu wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych. Program ten mieści się w Bazie programów rekomendowanych i należy do programów z poziomu profilaktyki selektywnej.

Aktualności „Uzależnienie od Internetu i nowych technologii wśród dzieci i młodzieży – interwencja i profilaktyka”
16 maja 2022

„Uzależnienie od Internetu i nowych technologii wśród dzieci i młodzieży – interwencja i profilaktyka”

Szkolenie dla osób świadomych zagrożeń płynących z Internetu, gier i mediów społecznościowych, które szukają narzędzi i sposobów radzenia sobie z nową grupą uzależnień, wynikających z postępu technologicznego. Poruszone będą tematy dotyczące profilaktyki, diagnozy, jak i terapii uzależnień związanych z Internetem.

Aktualności „Dialog Motywujący - ZAAWANSOWANE szkolenie dla profesjonalistów
28 maja 2022

„Dialog Motywujący - ZAAWANSOWANE szkolenie dla profesjonalistów"

Dzięki udziale w szkoleniu nauczysz się jeszcze skuteczniej motywować swoich rozmówców, klientów i pacjentów do zmiany i konsekwentnej pracy nad własnym rozwojem. Dzięki metodzie warsztatowej przećwiczysz nowe umiejętności i zaimplementujesz je do swojej codziennej pracy, podnosząc jej efektywność i zadowolenie Twoich klientów.

Aktualności Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia terapii par i rodzin z problemem alkoholowym.
28 maja 2022

Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia terapii par i rodzin z problemem alkoholowym.

Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności terapeutycznych profesjonalistów pracujących z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin, w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu lub innych instytucjach, świadczących usługi dla ww. grupy pacjentów.

Aktualności Program Rozwoju Osobistego
08 kwietnia 2022

Program Rozwoju Osobistego

Program Rozwoju Osobistego stanowi cykl zajęć terapeutyczno-rozwojowych dla osób z własnym doświadczeniem uzależnienia lub współuzależnienia i jest przeznaczony m.in. dla osób zajmujących się niesieniem pomocy w środowiskach wsparcia, zwłaszcza w klubach i stowarzyszeniach abstynenckich. Warunkiem udziału w PRO dla osób uzależnionych od alkoholu jest co najmniej dwuletnia abstynencja.

Aktualności Szkolenie online  „Strategie zaradcze podejmowane w wyniku traumy a wzrost potraumatyczny”
28 kwietnia 2022

Szkolenie online „Strategie zaradcze podejmowane w wyniku traumy a wzrost potraumatyczny”

Szkolenie będzie rozwijało zagadnienie roli zasobów osobistych i społecznych we wzroście po doświadczeniu traumatycznym.

Aktualności 4 Procesy Dialogu Motywującego
30 maja 2022

4 Procesy Dialogu Motywującego

Szkolenie pozwoli Ci nauczyć się pracować z uważnością na procesy, dowiedzieć się dlaczego proces angażowania to fundament w rozmowie z drugim człowiekiem, wspólnie z rozmówcą skutecznie określić cel i drogę ku zmianie, nauczyć rozwijać i rozwiązywać ambiwalencję, strategicznie wywoływać, dostrzegać i wzmacniać język zmiany.

Aktualności „Dobry kontakt z nastolatkiem, czyli jak wspierać młodzież w trudnych sytuacjach życiowych”
17 maja 2022

„Dobry kontakt z nastolatkiem, czyli jak wspierać młodzież w trudnych sytuacjach życiowych”

Zapraszamy na II edycję szkolenia, na którym poznasz skuteczne metody budowania zdrowych relacji z nastolatkami oraz wspierania ich w pokonywaniu wyzwań rozwojowych i życiowych problemów.

Aktualności Racjonalna Terapia Zachowania – technika samopomocy oparta na rozwijaniu wspierającego wewnętrznego dialogu
20 maja 2022

Racjonalna Terapia Zachowania – technika samopomocy oparta na rozwijaniu wspierającego wewnętrznego dialogu

Celem warsztatu  jest nauka samodzielnej pracy ustrukturalizowaną metodą poznawczo-behawioralną z krytycznym głosem wewnętrznym.