Program Rozwoju Osobistego

Program Rozwoju Osobistego

  Program Rozwoju Osobistego  

Edycja jesienna od października do grudnia!

Program Rozwoju Osobistego stanowi cykl zajęć terapeutyczno-rozwojowych dla osób 
z własnym doświadczeniem uzależnienia lub współuzależnienia i jest przeznaczony m.in. dla osób zajmujących się niesieniem pomocy w środowiskach wsparcia, zwłaszcza w klubach 
i stowarzyszeniach abstynenckich. Warunkiem udziału w PRO dla osób uzależnionych od alkoholu jest co najmniej dwuletnia abstynencja.

 Praca psychologiczna nad własnymi problemami, głównie w formie psychoterapii grupowej, w połączeniu z psychoedukacją i wiedzą o problemach alkoholowych ma służyć bardziej efektywnemu pomaganiu innym ludziom oraz inicjowaniu zmian w środowiskach samopomocowych i społecznościach lokalnych w obszarze problemów alkoholowych. 

Uczestnicy w małych grupach pracują nad postrzeganiem i rozumieniem innych ludzi i samego siebie, dobrym komunikowaniem się, rozpoznawaniem i konstruktywnym radzeniem sobie z emocjami, rozwiązywaniem problemów, poprawą relacji w rodzinie, określaniem i realizacją wartości osobistych. Jednym z tematów pracy  będą także pomaganie osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz współdziałanie i realizowanie projektów w środowisku lokalnym.

PRO obejmie 208 godzin zajęć:

·         200 godzin pracy psychologicznej, warsztatowej

·         8 godzin wykładów

Realizatorami PRO będą Anna Dodziuk i Grażyna Płachcińska. Wszyscy realizatorzy zajęć w Programie Rozwoju Osobistego mają rekomendacje trenerów 

i superwizorów psychologicznego treningu grupowego oraz certyfikaty specjalistów terapii uzależnień.

Program Rozwoju Osobistego edycja jesienna odbędzie się w terminie październik-grudzień w czterech 5-dniowych sesjach, każdy zjazd będzie trwał od wtorku do soboty:

4-8 października 2022 r.
25-29 października 2022 r.
15-19 listopada 2022 r.
6-10 grudnia 2022 r.

Całkowity koszt udziału w PRO wynosi 5200 zł. Cena ta obejmuje koszty dydaktyki, materiałów do pracy, zakwaterowania i wyżywienia. Istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach, przed pierwsza i  trzecią sesją. 

UWAGA : DO KOŃCA WRZEŚNIA 2022 r. CENA PROMOCYJNA  - 4900 zł

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH: 

 tel. 22/836 80 89,      tel. 22/439 03 11,        e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl

Pliki do pobrania