Konferencja pn. "Psychoterapia emocji w terapii DDA" organizowana przez Instytut Psychologii Zdrowia

Konferencja pn.

                                                  

”PSYCHOTERAPIA EMOCJI W TERAPII DDA”

Instytut Psychologii Zdrowia PTP zaprasza do udziału w konferencji szkoleniowej doskonalącej umiejętności psychoterapeutyczne terapeutów udzielających świadczeń zdrowotnych osobom z zaburzeniami wynikającymi z dzieciństwa w rodzinach  z problemem alkoholowym. W czasie zajęć zostaną przedstawione koncepcje i  metody pracy nad emocjami w różnych podejściach psychoterapeutycznych.

Konferencja dla profesjonalistów pt.” Psychoterapia emocji w terapii DDA” odbędzie się 
w dniach 29 - 31 maja br. w Fundacji ETOH, ul. Mszczonowska 6, 02-254 Warszawa/dz. Wola. 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.  

Udział w konferencji jest bezpłatny i obejmuje 28 godzin zajęć dydaktycznych, koszty noclegu 
i wyżywienia oraz koszty materiałów edukacyjnych.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie  www.psychologia.edu.pl

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: idziewulska@ipz.edu.pl 

Iwona Dziewulska  tel. 608 608 498

 

ZAPRASZAMY

Pliki do pobrania