II Edycja szkolenia pn. „Praca nad regulacją emocji pacjentów uzależnionych chemicznie oraz z podwójną diagnozą”

II Edycja szkolenia pn. „Praca nad regulacją emocji pacjentów uzależnionych chemicznie oraz z podwójną diagnozą”

II Edycja szkolenia pn. „Praca nad regulacją emocji pacjentów uzależnionych chemicznie
 oraz z podwójną diagnozą”

Informacje organizacyjne:

sobota-niedziela, 11-12 luty 2023 r.
Godziny szkolenia: 9:00-14:00
Cena: okazyjna cena tylko 410 zł
Promocja dla znajomych zgłaszających się razem

Szkolenie obejmuje aż 12 godziny dydaktyczne zajęć.  

Szkolenie adresowane jest do osób, które pracują z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w tym z pacjentami jednocześnie prezentującymi objawy zaburzeń osobowości. Szkolenie szczególnie polecamy:

·         specjalistom i instruktorom terapii uzależnień,

·         osobom będącym w trakcie studium terapii uzależnień,

·         lekarzom ze specjalizacją w psychiatrii,

·         studentom medycyny. 

W szkoleniu udział wziąć mogą również psycholodzy, psychoterapeuci oraz inni specjaliści zainteresowani tematem.

FORMULARZ prosimy przesłać najpóźniej do 8 lutego 2023 roku.  

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętności pomocnych w pracy terapeutycznej nad regulacją emocji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym pacjentów z tzw. podwójną diagnozą, u których, właściwa współzachorowalności, wielość symptomów generuje niemałe trudności w leczeniu. Osoby te posiadają niską odporność na cierpienie psychiczne. Częstym problemem staje się chaotyczne przeżywanie przez nich wielości intensywnych uczuć, mają oni kłopot z kontrolą impulsów, wyróżnia ich wysoki poziom agresji i autoagresji. Efektem pracy terapeutycznej powinno być nabycie przez pacjenta umiejętności nazywania własnych uczuć, umiejętności pomieszczania ich w sobie, a także umiejętność decydowania czy będzie je wyrażać czy też nie. Gdy w toku leczenia obejmującego kombinację interwencji psychoterapeutycznych, farmakologicznych, a niekiedy też psychospołecznych dochodzi do wygaszenia objawów, poważnym wyzwaniem staje się radzenie sobie z monotonią emocjonalną w nienałogowy sposób.

Szkolenie będzie rozwijać podstawowy temat źródła zaburzonej regulacji emocji. Podstawą propozycji pracy będzie uwspółcześniona teoria relacji z obiektem oraz teoria więzi, z której perspektywy można powiedzieć, że zarówno utrata więzi jak też jej zaburzenia przyczyniają się do rozwoju uzależnienia. Szkolenie pozwoli uzupełnić warsztat terapeuty o wpisane w akceptującą relację wybrane techniki użyteczne w długoterminowej terapii osób z podwójną diagnozą. Szczegółowa tematyka obejmie regulację złości w psychoterapii osób uzależnionych. Podczas spotkania przybliżona zostanie także praca z innymi uczuciami pojawiającymi się wokół złości: lękiem i smutkiem. Część uwagi będzie skupiona na wstydzie rozumianym jako jedna z konsekwencji traumy relacyjnej. Szkolenie obejmie ponadto specyfikę tzw. pogłębionej pracy nad emocjami (krzywda i in.).

Szkolenie będzie mieć charakter interaktywny. Wśród planowanych metod dydaktycznych są dyskusje, ćwiczenia indywidualne i grupowe, mini-wykład. W trakcie zajęć uczestnicy będą pracować w podgrupach.

W ramach szkolenia gwarantujemy autorskie materiały szkoleniowe podczas pracy on-line oraz do pobrania w plikach pdf tuż po zakończeniu zajęć.

Zajęcia poprowadzi: dr Barbara Czardybon – dyplomowana psychoterapeutka integracyjna i specjalistka psychoterapii uzależnień, certyfikowana specjalistka 
w zakresie pomocy psychologicznej dla par, trenerka umiejętności psychospołecznych, autorka artykułów eksperckich z zakresu psychoterapii i terapii uzależnień, publikowanych m.in. w „Świecie Problemów”. Współtworzy zespół dydaktyczny Studium Pomocy Psychologicznej dla Par Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Członkini Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej, członkini Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego. Wykładała na kilkunastu uczelniach w kraju, m.in. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, współpracowała z Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego; obecnie prowadzi zajęcia ze Współczesnej problematyki uzależnień w Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze. Pracuje w NZOZ Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” w Warszawie. W ramach praktyki prywatnej przedmiotem szczególnego zainteresowania czyni pracę z uzależnionymi lekarzami. Więcej informacji: www.barbaraczardybon.pl

METODA PRACY:
Zajęcia odbywają się za pomocą platformy Zoom . 
 W trakcie trwania szkolenia będziecie mieli Państwo możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerem za pomocą sytemu wideokonferencji (wystarczy komputer, tablet lub smartfon ze sprawnymi głośnikami i mikrofonem – wystarczą te wbudowane w urządzenie) oraz porozmawiania i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia

W RAMACH SZKOLENIA ON-LINE GWARANTUJEMY PAŃSTWU: 
·         pełną interaktywność szkolenia z prowadzącym;
·         doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne trenera oraz odpowiednio dobrane metody i techniki pracy;
·         autorskie materiały szkoleniowe podczas pracy on-line oraz do pobrania i pracy własnej w pdf. wysłane zaraz po zakończeniu zajęć;
·         zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji pdf.
·         dla chętnych wersja papierowa zaświadczenia wysyłana pocztą na podany w formularzu zgłoszeniowym adres – za dodatkową opłatą.
 

> Zapisuję się na szkolenie <

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU- ZAREJESTRUJ się i ZAPŁAĆ ZA POMOCĄ PRZELEWU:

Dane: ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji  i Terapii Problemów Alkoholowych

ul. Mszczonowska 6, 01 – 254 Warszawa,

tytuł przelewu: imię nazwisko – regulacja

numer konta: PKO BP 84 1440 1101 0000 0000 0394 0306 
KONIECZNIE PRZEŚLIJ SWÓJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
I POTWIERDZENIE WPŁATY najpóźniej do 8 lutego 2023 r. roku NA ADRES (rezerwując sobie tym samym miejsce na szkoleniu): profilaktyka@etoh.edu.pl

> Formularz Zapisu Na Szkolenie <