Prenumerata Świat Problemów
Program Rozwoju Osobistego Anny Dodziuk 2023
Prenumerata Remedium Psychologia

Zapisz się na nasz newsletter!

Bądź na bieżąco z nowościami w naszej fundacji.

Aktualności

przejdź do archiwum
Kurs pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym - Katowice
29 września 2023

Kurs pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym - Katowice

Szkolenie opiera się na koncepcji pomocy dziecku i rodzinie, uwzględniającej zmianę schematów w obszarze poznawczym, emocji oraz zachowań w kontekście pracy grupowej z dziećmi oraz pracy z rodzicem.

Program Rozwoju Osobistego
05 września 2023

Program Rozwoju Osobistego

Program Rozwoju Osobistego stanowi cykl zajęć terapeutyczno-rozwojowych dla osób z własnym doświadczeniem uzależnienia lub współuzależnienia i jest przeznaczony m.in. dla osób zajmujących się niesieniem pomocy w środowiskach wsparcia, zwłaszcza w klubach i stowarzyszeniach abstynenckich. Warunkiem udziału w PRO dla osób uzależnionych od alkoholu jest co najmniej dwuletnia abstynencja.

Kurs pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym - Warszawa
30 czerwca 2023

Kurs pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym - Warszawa

Kurs uwzględnia kompleksowe podejście do tematu socjoterapii, w oparciu o zintegrowany model pomocy dziecku i rodzinie. Kładzie nacisk na pracę z dzieckiem i rodziną w placówkach wsparcia dziennego.

Bezpłatne szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
28 czerwca 2023

Bezpłatne szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Fundacja ETOH zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym Szkoleniu członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt. "Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych kompetentne w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinach”, które jest realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Dialog Motywujący - Wprowadzenie do metody - szkolenie online
24 czerwca 2023

Dialog Motywujący - Wprowadzenie do metody - szkolenie online

Celem szkolenia jest zapoznanie się z głównymi założeniami i zasadami Dialogu Motywującego oraz zwiększenie umiejętności komunikacji prowadzonej w jego nurcie.

Profilaktyka w szkole - co jest skuteczne, a czego lepiej nie robić
20 czerwca 2023

Profilaktyka w szkole - co jest skuteczne, a czego lepiej nie robić

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą mogli usystematyzować wiedzę na temat profilaktyki zachowań ryzykownych, podstaw naukowych podejmowanych działań oraz strategii: skutecznych i nieskutecznych. Poznają rekomendacje dotyczące realizacji profilaktyki w szkole, zgodnie z międzynarodowymi standardami, a także będą mogli przyjrzeć się i podzielić doświadczeniem pracy własnej.