Prenumerata Świat Problemów
Prenumerata Remedium Psychologia

Zapisz się na nasz newsletter!

Bądź na bieżąco z nowościami w naszej fundacji.

Aktualności

przejdź do archiwum
Dialog Motywujący - Warsztaty Rozwoju Umiejętności
05 listopada 2022

Dialog Motywujący - Warsztaty Rozwoju Umiejętności

Dzięki udziale w szkoleniu nauczysz się jeszcze skuteczniej motywować swoich rozmówców, klientów i pacjentów do zmiany i konsekwentnej pracy nad własnym rozwojem. Dzięki metodzie warsztatowej przećwiczysz nowe umiejętności i zaimplementujesz je do swojej codziennej pracy, podnosząc jej efektywność i zadowolenie Twoich klientów.

Dialog Motywujący - uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży
12 października 2022

Dialog Motywujący - uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży

Do udziału w szkoleniu zapraszamy: realizatorów programów profilaktycznych (pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizacji pozarządowych, świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych).

Wykorzystanie Dialogu Motywującego w profilaktyce uzależnień
14 września 2022

Wykorzystanie Dialogu Motywującego w profilaktyce uzależnień

Celem szkolenia będzie: zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności osób zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień z terenu województwa mazowieckiego w zakresie stosowania metody Dialogu Motywującego. 

Dialog Motywujący - szkolenie dla terapeutów uzależnień
08 października 2022

Dialog Motywujący - szkolenie dla terapeutów uzależnień

Diagnoza uzależnień behawioralnych – hazard, nowe technologie, w tym m.in. internet, jedzenioholizm. Pierwszy kontakt z pacjentem z uzależnieniem behawioralnym, motywowanie do zmiany. Praca terapeutyczna w fazie prekontemplacji, kontemplacji w oparciu o dialog motywujący.

Program Rozwoju Osobistego
04 października 2022

Program Rozwoju Osobistego

Program Rozwoju Osobistego stanowi cykl zajęć terapeutyczno-rozwojowych dla osób z własnym doświadczeniem uzależnienia lub współuzależnienia i jest przeznaczony m.in. dla osób zajmujących się niesieniem pomocy w środowiskach wsparcia, zwłaszcza w klubach i stowarzyszeniach abstynenckich. Warunkiem udziału w PRO dla osób uzależnionych od alkoholu jest co najmniej dwuletnia abstynencja.

Kurs pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym
29 września 2022

Kurs pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym

Kurs uwzględnia kompleksowe podejście do tematu socjoterapii, w oparciu o zintegrowany model pomocy dziecku i rodzinie. Kładzie nacisk na pracę z dzieckiem i rodziną w placówkach wsparcia dziennego. Kurs zawiera istotne zagadnienia związane z obecnością problemu alkoholowego w rodzinie, funkcjonowaniu jej jako całości, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji psychospołecznej dzieci i ich mechanizmów obronnych.